116

Het wapen van Grou Grou is een van de Friese dorpen waarvan een oud dorpswapen is overgeleverd. Het komt in verschillende vormen voor. De blazoenering van het wapen luidt: In blauw twee zwemmende gouden vissen, de onderste omgekeerd; het schild gedekt met een kroon van drie bladen en twee parels; in de hoofd band van de kroon drie ruitvormige rode stenen en twee ovale groene stenen (de kroon van een vlek). (Fries: Yn blau twa swimmende gouden fisken, de ûnderste omkeard; it skyld dutsen mei in kroan fan trije blêden en twa pearels; yn de holbân fan de kroan trije rútfoarmige reade stiennen en twa ovale griene stiennen (de kroan fan in flek). De heraldische kleuren zijn: azuur (blauw) en goud (geel). Vlek=vlecke, is een dorp met meer rechten (recht van Waag en rechtspraak en veemarkt). Ze zijn als het ware in hun ontwikkeling naar stad blijven steken. De wapens voor deze vlecken onderscheiden zich van de gewone dorpswapens door de zogenaamde vleckekroon. • De blauwe ondergrond verwijst naar de waterrijke omgeving van het dorp • De vissen verwijzen naar de plaatselijke visserij De vissen uit het wapen zijn onder meer verwerkt in ornamenten op het bordes van het voormalige raadhuis van Idaarderadeel. Sinds 1983 is het wapen geregistreerd in het ‘Genealogysk Jierboekje’ van de Fryske Akademy te Leeuwarden. Wist je dat? Het gedicht van Eeltsje Halbertsma ‘De Alde Friezen’, in 1875 werd uitgeroepen tot het Fries Volkslied? Olympisch kampioene Marit Bouwmeester haar zeilcarrière is gestart met zeillessen bij KWV Frisia Grou? Foppe de Haan zijn carrière is gestart bij de Grouster voelbalclub GAVC? Jorrit Bergsma en Marwin Talsma hun schaatscarrière zijn begonnen bij de Grouster schaatsvereniging STG de Pinguins? Jaarlijks DE start van het SKS Skûtsjesilen plaatsvindt in Grou en er in 1854 al wedstrijden voor beurt­ en vrachtschepen werden gehouden? Grou maar liefst 43 Rijksmonumenten rijk is? Grou het enige dorp is waar het centrum is omringd door water? Grou het enige dorp is waar geen Sinterklaasfeest maar het Sint Piterfeest wordt gevierd? 114

117 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication