120

Sint Piterfroulju De traditie van de Sint Piterfroulju is een bekend begrip in Grou! Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan en wat doen die dames precies? Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de dames van de Nederlandse Vrouwen Elektriciteits Vereniging (N.V.E.V) met de Sint Pitertentoonstelling, waarbij ze handwerkjes verkochten die ze al in de herfst maakten. Nu, bijna 80 jaar later, organiseren de Sint Piterfroulju nog steeds deze beurs, maar dan met zelfgemaakte spelletjes voor de kinderen, zoals hoefijzer gooien en pepernoot sjoelen. Het is een dag waar jong en oud samenkomen en genieten van de gezelligheid, het draaiend rad en heerlijke versgebakken appeltaart Later begonnen de Sint Piterfroulju ook met de Sint Piterbingo, die inmiddels elk jaar zo’n 200 fanatieke bingofanaten trekt. Het is altijd een gezellige boel waarbij veel mooie prijzen te winnen zijn. Een enthousiaste groep dames De Sint Piterfroulju is een enthousiaste groep van 13 dames die zich vanaf september elk jaar weer inzet voor het Sint Piterfeest. Naast de beurs en bingo organiseren ze ook de Opsetakje, Op Besite bij Sint Piter, de Strúntocht en Sint Piter syn Sliepkeamer. Gemiddeld blijven de dames zo’n 5 jaar actief als Sint Piterfrou, waarna er weer een nieuwe generatie opstaat. 118 De opbrengsten van de activiteiten van de Sint Piterfroulju zijn heel belangrijk voor het hele Sint Piterfeest. Maar deze activiteiten kunnen niet zonder de steun van de Grouster ondernemers en vrijwilligers. Zo zijn er dames die heerlijke appeltaart bakken, anderen helpen met de kinderspelletjes en weer anderen voorzien de froulju van prijzen voor het draaiend rad en de bingo. Het Sint Piterfeest is echt een feest voor en door Grousters en daar zijn we elk jaar weer ontzettend dankbaar voor! Meer informatie www.sintpiter.nl info@sintpiter.nl  sintpiterkomiteegrou sintpiter  sintpiterfeestgrou  sintpiterkomitee

121 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication