122

Evenals voorgaande jaren, en de jaren voor de Coronapandemie, zullen op de avond van de 4e Dodenherdenking mei de voor onze vrijheid gevallenen en slachtoffers van concentratiekampen worden herdacht, met kransen en bloemen bij het monument aan de Stationsweg, bloem leggingen bij de graven van Grouster verzetsmensen en een herdenkingsdienst in de Sint Piter Tsjerke. Vrolijke Vrijmarkt Grou Jaarlijks vindt op 27 april de Vrolijke Vrijmarkt Grou plaats rondom de 12e voor de 12e onze koning. eeuwse Sint Piterkerk en in 2024 alweer keer, ter gelegenheid van de verjaardag van Een feestje voor jong en oud in Grou is goud! Gezellig rondwandelen in het oudste gedeelte van Grou, waar kinderen hun spulletjes, kunstjes, knutsels en baksels verkopen. De merel die zingt en de vlag staat hoog op de toren. Een kleine versnapering met koffie of thee wordt door buurtvereniging Om ‘e Toer met veel liefde en plezier verzorgd. Het kleinschalige en de ongedwongen sfeer dragen bij tot weer een gezellige dag in Grou van 10.00 - 15.00 uur. Het ‘4 Maaie Komitee Grou’ nodigt u uit aan deze herdenking deel te nemen. Verzamelen vanaf 19.10 uur bij het oude gemeentehuis (Ried Hûs). Hier worden kransen en bloemen gelegd door de gemeente en diverse Grouster verenigingen en instellingen. Daarna is er een stille tocht naar de begraafplaats. Hier worden door schoolkinderen bloemen bij graven van slachtoffers van de Duitse bezetting gelegd. Bij het verlaten van de begraafplaats zal ‘The Last Post’ worden gespeeld, waarna de stille tocht wordt vervolgd naar de Sint Piter Tsjerke, waar de herdenkingsdienst plaats zal vinden. Het programma is in grote lijnen: Twee minuten stilte, opening, gedichten geschreven en voorgelezen door kinderen van de lagere school groep 7 en 8, liederen gezongen door het koor ‘De Jan de Roas sjongers’, een lezing en samenzang. De toegang is gratis maar bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten. 4 mei 2024 120

123 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication