13

Doarpskoöperaasje Grou Business Club Grou Al 90 jaar behartigt BusinessClub Grou de belangen van ondernemend Grou en omgeving. Over de decennia heen was het dorp aan heel wat veranderingen onder hevig. Gemotiveerd en vol daadkracht bleef ondernemerszin de Grousters in het DNA. Dit is goed zichtbaar op het relatief grote bedrijventerrein met zijn diversiteit aan bedrijvigheid. En wat te denken van de vindingrijkheid van de Grousters? Een gemeenschap die, vanwege de van oorsprong geïsoleerde ligging, altijd haar eigen wiel moest uitvinden ontwikkelde over tijd tal van baanbrekende innovaties. Ter ondersteuning van het ondernemersklimaat organiseert BusinessClub Grou jaarlijks een breed scala aan informatieve en ontspannende evenementen voor haar leden. Hierin staan kennisoverdracht en onderling netwerken centraal. Daarnaast is BusinessClub Grou de sparringpartner voor ondernemerskwesties en het platform dat ondernemersbelangen behartigt bij Doarpskoöperaasje Grou, Gemeente Leeuwarden en Provinsje Fryslân. Iedere ondernemer, wonend of werkend in Grou e.o., is van harte welkom om lid te worden van BusinessClub Grou. Voel je dan ook uitgenodigd om eens sfeer te proeven. Hou onze agenda in de gaten op www.businessclubgrou.nl en meld je gerust aan voor een bijeenkomst of voor een lidmaatschap. Meer informatie www.businessclubgrou.nl info@businessclubgrou.nl  businessclubgrou  businessclub-grou bcgrou Meer informatie www.doarpskooperaasje.nl info@dkgrou.nl DOARPSKOOPERAASJE De Doarpskoöperaasje Grou heeft als doel om gezamenlijk met de verenigingen en stichtingen die Grou rijk is, ervoor te zorgen dat de ‘mienskip’ in Grou tot bloei komt. Met diverse projecten wil de Doarpskoöperaasje Grou voorzien in de behoefte van de ‘mienskip’ om de identiteit van Grou ook in de toekomst te behouden. Deze projecten zijn onder meer het aanstellen van een Dorpsmanager, het realiseren van een MultiFunctioneel Centrum in Grou en het opstarten van Grou Energieneutraal. De dorpsmanager Alberto Kinderman zal als centraal aanspreekpunt fungeren voor alle inwoners, organisaties, verenigingen en stichtingen van Grou. Het coördineren en afstemmen tussen organisaties en overheid behoort tot de kerntaken zodat het voor inwoner en toerist aangenaam verblijven is. MultiFunctioneel Centrum Grou De Doarpskoöperaasje wil een plek creëren voor de gehele Grouster bevolking en zijn toeristen. Midden in het hart van het dorp en daarbij de toegangspoort naar de Alde Feanen. In het eerste halfjaar van 2024 gaat de Doarpskoöperaasje Grou, samen met de Gemeente Leeuwarden, werken aan een adequate exploitatie waarna het MFC wellicht definitief gerealiseerd kan worden. Voelt u zich als bewoner of als toerist betrokken bij Grou en wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van dit mooie dorp dan verwelkomen we u graag als lid. 11 ONS DORP

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication