146

Colofon Uitgave Stichting Promotie Grou Redactie Fraukje Bruggink Vormgeving BW H ontwerpers Vertaling Sabine Freese, Fenna Bijlstra Fotografie Jikkie Piersma, Henk Brinkman, Foppe Hoekstra, Jacob van Huizen, Jan Zijlstra, Press4All, Bauke Lageveen, Jelte van de Meer, Hillebrand Breuker, Pyt Achenbach, Nienke Bruinsma, Wenie Veld, Dorpsarchief Grou en uit eigendom van verenigingen, stichtingen en particulieren. Druk Rekladruk Oplage 15.000 exemplaren, gratis verkrijgbaar 22e editie 2024 Het Grou Magazine is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders, Grou Marketing en de gemeente Leeuwarden. Adverteren, je verhaal, activiteit of evenement aanmelden voor het Grou Magazine? Mail naar bestuur@grou.nl Het Grou magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever/ redactie stelt zich niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. www.grou.nl   zonniggrou

147 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication