15

Grou 2030 Grou Aktief gaat voor Gastvrij Grou Stichting Grou Aktief is opgericht met het doel om de gastvrijheid, sfeer en de belevingswaarde van Grou als watersportdorp te bevorderen. Samen met vele verenigingen en vrijwilligers bundelen wij de krachten voor een Gastvrij Grou! Grou Aktief verzorgt, met inzet van een groot aantal vrijwilligers, de volgende activiteiten: • Het weekend van Opening Watersportseizoen, met de aankomst van zeilkoningin en hofdame en vele andere activiteiten. • Pont De Snoekcbears. Deze fiets-en wandelpont vaart over De Grêft bij het eiland De Burd en is een belangrijke schakel in de pontjesroute De 8 van Grou door het Nationaal Park De Alde Feanen. • Pont Gastvrij Grou. Deze pont voor fietsers en wandelaars vaart tussen de Hellingshaven bij het centrum en de overkant bij restaurant Oan ’t Wetter op Waterpark Yn ’e Lijte. De pont is ook onderdeel van De 8 van Grou. • Grou Aktief coördineert de Pontjesroute De ‘8 van Grou’. Zij stemt af met de pontjes in de route, geeft de fietsgids uit en onderhoudt de website www.de8vangrou.nl • Het Twineboerd met de digitale evenementenkalender. • Ook is Grou Aktief het leenpunt voor dranghekken en verkeersborden om te gebruiken tijdens activiteiten in Grou. Meer informatie grouaktief.nl info@grouaktief.nl www.grou2030.nl info@grou2030.nl  grou2030 13 In 2018 formuleerde Grou2030 haar Droom om te komen tot een energieneutraal, circulair Grou met een grote mate van biodiversiteit, waar het dagelijks voedsel in de directe omgeving wordt verbouwd en met voldoende voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen om te wonen, te spelen, te recreëren en deel te nemen aan de samenleving. Sinds die tijd zijn de vrijwilligers van Grou2030 actief in een aantal werkgroepen om te werken aan het realiseren van De Droom. Dat doen zij o.a. door het organiseren van een dorpspicnic en voedselmarkten ‘Lekker Lokaal’, plaatsing van buurtkoelkasten, boomplantacties en de aanleg van geveltuintjes, het ontwikkelen van een bijenlint, het met partners oprichten van de werkgroep Bloeizone. Daarnaast hebben de vrijwilligers van het Fixteam Grou2030 al 198 (!) slecht geïsoleerde woningen in Grou voorzien van elementaire energie besparingsmaatregelen. Ook worden er plannen gemaakt om te komen tot een lokaal energie informatie punt. Inmiddels is ook een start gemaakt met het organiseren van MeetUps en wordt gewerkt aan de introductie van een elektrische deelauto in Grou. Dit jaar neemt Grou2030 ook deel aan de komende GrouBloeit week. Al deze activiteiten waren voor de gemeente Leeuwarden aanleiding om in november 2022 het SDG-certificaat uit te reiken aan Grou2030. Dit vanwege haar substantiële inzet bij het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zoals die zijn geformuleerd door de Verenigde Naties. Kortom, een veelheid aan activiteiten waarbij Grou2030 nauw samenwerkt met o.a. de gemeente Leeuwarden, De Grouster Doarpkoöperaasje en Pleatslik Belang. Spreekt dit alles je aan en zou je ons misschien willen helpen bij het realiseren van De Droom? Neem dan eens contact met ons op. ONS DORP

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication