17

Activiteiten UVV-Grou Pleatslik Belang Grou Pleatslik Belang Grou, wat is dat eigenlijk? Een vereniging met ruim 600 leden, die al meer dan 40 jaar opkomt voor de belangen van Grou en de Grousters. PBG is aanspreekpunt voor bewoners, voor maatschappelijke organisaties en ook voor de gemeente Leeuwarden. Vragen? We helpen u, als inwoner van ons dorp, met onze website en nieuwsbrief aan informatie over allerlei zaken die voor u en uw naasten van belang zijn. We geven ook signalen en reacties aan de gemeente, instanties en andere actieve organisaties, als er behoefte is aan meer of andere informatie en hoe die zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Klachten, problemen & belangenbehartiging Als het belang van groepen inwoners in het geding is, bijvoorbeeld omdat een voor u belangrijke voorziening dreigt te verdwijnen, dan ondersteunen we de belangenbehartiging. We hebben betrouwbare contacten met instanties, organisaties en het gemeentebestuur. Dorpsbudget Plannen, ideeen, initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven stelt de gemeente jaarlijks een dorpsbudget beschikbaar. PBG heeft een speciale commissie samengesteld die deze aanvragen beoordeelt. Wilt u meer weten over het dorpsbudget? Kijk op: www.pbgrou.nl Scan de QR-code en word lid Als inwoner van Grou kunt u voor € 6,- per jaar lid worden van onze vereniging. Meer informatie www.pbgrou.nl info@pbgrou.nl ‘De UVV- Grou maakt zich sterk voor het welzijn van 55+ Grousters. Wij verlenen diensten en organiseren activiteiten, zowel individueel als voor groepen waarbij de nadruk ligt op contact en plezier. Onze enthousiaste vrijwilligers zijn actief bij thuiswonenden en bij bewoners van Friesma State. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel.’ • Vervoerservice Grou mobyl biedt een service waar u gebruik kunt maken van een auto met chauffeur. • De Fun2Go ‘samen fietsen’ is een duofiets waarbij de bestuurder en bijrijder naast elkaar zitten. • De Doarpskeamer, een ‘Trefplak & Brûsplak’ voor inwoners van Grou en omliggende dorpen. Een bakje koffie, een praatje, spelletjes, thema gesprekken, digitale ondersteuning en nog veel meer • De 2e en 4e woensdag van de maand wordt er gekookt in de loods van Ontmoeten & Meedoen tijdens ‘Ite mei in praatsje’. Het doel is een interactief samenzijn. • Vriendschappelijk huisbezoek en Mantelzorg, wanneer u behoefte heeft aan wat aanspraak, een luisterend oor of zoekt u iemand die met u een spelletje doet of wilt u een wandeling maken? • Praktische hulp bij boodschappen doen bij kortdurende ziekte, de hond uitlaten, gezelschap/ begeleiding bij uitstapje, winkelen e.d. of kleine klusjes waarvoor geen vakman nodig is. Wij helpen. • Onder leiding van een gediplomeerde dirigente worden er op maandagmiddag gezamenlijk meertalige liedjes gezongen bij Koor ‘Sjongnocht’ • Op de laatste donderdagmiddag van de maanden september tot en met april voor de ouderen uit Grou een leuke en gezellige bingo in Friesma State. U bent van harte welkom! • De groep ‘Gymnastiek Nut en Nocht’ bestaat uit een hechte groep van gemiddeld 17 leden, die allemaal op eigen niveau gymnastische oefeningen doen onder begeleiding van een ouderen gymleider. Meer informatie grouaktief.nl info@grouaktief.nl 15 ONS DORP

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication