19

Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich verbonden met de Grousters en hun dorp. De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan de inwoners van Grou en de ondergenoemde dorpen. Dat betekent dat inwoners van deze dorpen een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. De afgelopen 16 jaar heeft de Stichting op het gebied van sport, cultuur maar ook op sociaal gebied 10-tallen Grousters, Grouster verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen financieel ondersteund. Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren: judoka Milou Hendriks, zeilster Laila van der Meer, surfer Hidde van der Meer, maar ook bijvoorbeeld Krite Grou, Keatsclub It Wetterlân, vv GAVC, het Wilhelminapark, Sint Piter comité, Stichting Markol, Mingd Koor Grou. Kijk voor meer voorbeelden op onze website www.stichtinghvs.nl. Sinds vorig jaar heeft de Stichting Hoekstra-ViersenSteenendam haar ‘werkgebied’ uitgebreid naar de inwoners van de Grou omringende dorpen Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Inwoners en verenigingen uit deze dorpen weten de Stichting HVS inmiddels ook aardig te vinden. Ook dit jaar zijn er weer mooie aanvragen binnen gekomen. Een kleine greep uit deze aanvragen: het koor ‘Mei Mekoar’ uit Jirnsum, ‘Doarp yn it Grien’ uit Warten, shorttrackster Lotte Donderwinkel en Fanfare ‘De Kriich’ uit Wergea, een aanvraag voor ondersteuning bij de aanschaf van twee deelauto’s uit Reduzum en nog veel meer. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt. Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie en denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul dan een aanvraagformulier in. Aanvragen dienen voor 15 februari ingediend te zijn en in juni worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur. Stichting HVS p/a ’t Skûtsje 3 9001 HH Grou www.stichtinghvs.nl stichtinghvs@hotmail.com 17 ONS DORP

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication