32

Sint Piterkerk Beeldbepalend voor Grou In ons platte Friesland zijn heel veel plekken (terpen genoemd) die net iets boven het maaiveld uitsteken. Veel van deze terpen zijn voor de twaalfde eeuw opgeworpen om de mensen te beschermen tegen het water van de Middelzee. In de twaalfde eeuw vervulde de kerk een belangrijke functie in een stad of dorp. De kerk zorgde voor verbinding van de bevolking, zorgde ervoor dat er huisjes gebouwd werden op een plaats waar het betrekkelijk veilig was. En men zorgde er ook voor dat de kerk op het hoogste punt van de omgeving kwam te staan. In Grou is de Sint Piter kerk rond 1120 gebouwd aan de oever van de Rjochte Grouw op een plaats waar deze rivier een bocht maakte. In deze bocht was in de loop der eeuwen rivier- en zeeklei aangeslibd en had de veenlaag een stukje naar beneden gedrukt. Dit bleek een gunstige plek te zijn om te bouwen. Rondom de kerk is een begraafplaats gemaakt en daarom heen werden de huizen in een halve cirkel gebouwd. Ongeveer twee eeuwen later is de huidige toren los van de kerk gebouwd en zijn de kerkmuren en het dak een stukje opgehoogd. Weer ongeveer twee eeuwen later is de toren vastgezet aan de kerk. Na de reformatie is in 1653 op het oostelijke dak van het koor een torentje gebouwd met een luidklok. Tot op heden is er aan de buitenkant niets veranderd en daarom nog steeds hét beeld van Grou. De klokken in de toren zijn in de Tweede Wereldoorlog weggehaald (28 maart 1944) en niet terug gekomen. Die klokken waren gegoten in 30 1635 en toen was o.a. Willem Willems Nidam kerkvoogd van de kerk. In de kerk ligt de grafsteen van deze Willem Willems die 8 kinderen heeft gekregen. Nazaten van de familie hebben een eigen website (nijdamstra.net) en een aantal bezoeken elk jaar nog de kerk om de grafstenen van deze familie op te zoeken. Na de oorlog zijn gelukkig twee nieuwe klokken gegoten door Jacobus van Bergen uit Midwolde en in 1947 in de toren geplaatst. De grote klok is 120 cm in diameter en weegt 1500 kg. De kleine klok heeft een diameter van 110 cm. In dezelfde ruimte als de klokken hangt een carillon. Dit is geschonken in 1989 door spaarbank Midden Fryslân in Grou. Het carillon bestaat uit 18 klokken met een diameter variërend van 51 cm (G2) tot 22 cm (D4). Het carillon heeft een electro magnetische klepel met een automatisch speelwerk. Het speelt elke dag op het hele uur van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zondag vanaf 13.00 uur. Het interieur van de kerk is grotendeels 17e eeuws. De kansel uit 1683 heeft tot 1984 gestaan in de Hervormde kerk in Gorredijk en na de restauratie van de kerk in 1992 aan de zuidmuur van de in de kerk geplaatst. Het Van Dam-orgel uit 1853 is in 2011 gerestaureerd. Dit voorjaar zijn twee van de vier lekke blaasbalgen verwijderd en vernieuwd.

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication