35

De schuilkerk van de doopsgezinde Gemeente Mid Fryslan Wat is een schuilkerk Een aan het zicht onttrokken kerkgebouw, omdat het vrije doopsgezinde geloof naast de staatskerk verboden was. Kwam men in het verre verleden eerst bij elkaar in afgelegen schuren e.d., pas veel later werd deze religie gedoogd en mochten kerken worden gebouwd onder voorwaarde dat ze uit het zicht stonden. Deze kerk, een rijksmonument en nog in oorspronkelijke staat, is daar een mooi voorbeeld van. Je loopt de kerk, centraal gelegen in de Hoofdstraat, zomaar voorbij omdat de voorzijde er uit ziet als een woning. Het enige wat een beetje opvalt aan de gevel is de wat ‘voorname’ boogvormige entree met dubbele deur. Eenmaal binnen wacht de bezoeker een verrassing: een mooie ontvangstruimte met daarachter een prachtige kerk. De achterkant van de kerk grenst aan de Gedempte Haven. Vroeger was dit een open vaarwater en de kerkgangers die per boot kwamen konden hier afmeren en via het achterpoortje ongezien naar binnen gaan Bezichtiging is mogelijk in de zomermaanden tijdens Tsjerkepaad - www.tsjerkepaad.nl. Wie zijn de doopsgezinden Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Onze identiteit werd en wordt vooral bepaald door ruimte in geloofs denken en persoonlijke geloofsvrijheid, verdieping en verbondenheid met elkaar. In woord en daad. Als vredeskerk zetten wij ons, binnen de beperkte mogelijkheden, in voor de wens tot vrede voor iedereen, waar ook ter wereld. Tussen 1550 en 1580 ontstond in Grou een doopsgezinde gemeente die de leer van Menno Simons aanhing en werd er in 1659 op de huidige plek de eerste schuilkerk (ook wel de fermanje genoemd) gesticht. Verschil in denken leidde later landelijk maar ook op dorpsniveau tot een vrijzinnige (de Waterlanders) en rechtzinnige stroming (de Vlamingen) en ontstonden er per dorp 2 doopsgezinde kerken. Om uiteindelijk weer samen te gaan en kwam de huidige in 1829 voor de Waterlanders gebouwde schuilkerk pas 100 jaar later in gebruik als kerk voor één doopsgezinde gemeente. Het Orgel Tot aan 1872 deed een voorzanger dienst. In dat jaar werd er een orgel aangekocht, gebouwd door de gebroeders Adema te Leeuwarden. Het had elf stemmen, één manuaal en aangehangen pedaal. Het orgel heeft een romantische klankkleur en leent zich daarom uitstekend voor kerken koorzang, solospel en een klein instrumentaal ensemble. Bezoekadres Doopsgezinde Vermaning Hoofdstraat 44, Grou www.dgmidfryslan.doopsgezind.nl Openingstijden: Tijdens Tsjerkepaad in de maanden juli, augustus tot medio september alle zaterdagen van 13.30 - 17.00 uur 33 cultuur / historie

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication