11

THEMA OMGEVING: wonen, ruimte, archeologie, toezicht & handhaving, omgevingsvergunning, economische zaken, natuur en landschap, enz. De Utrechtse Heuvelrug is een prachtig gebied om te wonen en te werken. Binnen het thema Omgeving behouden en versterken we die hoogwaardige leefomgeving. Dat doen we niet door een stolp over ons gebied te zetten: we staan open voor ontwikkeling en innovatie die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteiten. DUIDELIJK OVER MOGELIJKHEDEN In het verleden had de gemeente vaak een vergaand bepalende rol in nieuwe ontwikkelingen. Dat verandert: inwoners brengen steeds vaker zelf initiatieven inbrengen. Dat heeft invloed op regels en bevoegdheden. We passen ons beleid in ruimtelijke plannen en beleidskaders hierop aan. Wilt u een (bouw)plan realiseren? Dan geven onze kaders duidelijkheid over de mogelijkheden. We behandelen initiatieven van inwoners serieus en bekijken de mogelijkheden om ze te realiseren. We begeleiden initiatiefnemers om haalbare ideeën werkelijkheid te laten worden. INWONERS BETREKKEN Bij elk initiatief streven we naar de hoogst haalbare vorm van participatie door inwoners. Daarom trainen we medewerkers in participatiemodellen, zodat ze belanghebbenden bij elk initiatief zoveel mogelijk op een transparante manier kunnen betrekken. KWALITEIT BESCHERMEN Om de ruimtelijke kwaliteit te handhaven, is voor het realiseren van diverse initiatieven een vergunning nodig. We bekijken zorgvuldig of die verleend kan worden. Illegale, ongewenste ontwikkelingen pakken we aan. MISSIE THEMA OMGEVING Samen werken aan een waardevolle leefomgeving. VISIE Wij maken ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk binnen een waardevolle leefomgeving.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication