13

THEMA BUITENRUIMTE: straatverlichting, riolering, afval, openbaar groen, spelen, begraven, enz. Binnen het thema Buitenruimte werken we aan een veilige en functionele openbare ruimte, waar inwoners, ondernemers en gasten prettig gebruik van maken. Cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden bepalen voor een belangrijk deel onze identiteit. Daar houden we rekening mee. Belangrijk is ook dat we een wettelijke zorgplicht hebben voor onder andere functionaliteit en veiligheid, een schone en duurzame openbare ruimte en afvalinzameling. EXPERTISE BEWONERS BENUTTEN Ook binnen dit thema zien we veranderingen in de rol van de overheid. Inwoners en bedrijven willen meer inbreng. Binnen de openbare ruimte is vooral de rol van bewoners als partner en wijkbewoner belangrijk. Wijkbewoners hebben belangrijke kennis over het functioneren van hún omgeving en daar kunnen we als gemeente goed gebruik van maken bij het schoon, heel en veilig houden. We laten inwoners zoveel mogelijk vrij in het ontplooien van initiatieven in hun omgeving. Waar dat mogelijk is, ondersteunen we initiatieven door te faciliteren, stimuleren of regisseren. MISSIE THEMA BUITENRUIMTE Het samen duurzaam creëren en in stand houden van onze openbare ruimte. VISIE Wij geven sturing aan ambities en verplichtingen om onze openbare ruimte optimaal te laten functioneren binnen de vastgestelde kaders en beschikbare middelen.

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication