3

Samenvatting Organisatieplan ‘DE BASIS VOOR EEN VITALE ORGANISATIE’ Dit is de publieksversie van het organisatieplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. U maakt hierin snel kennis met onze organisatie. Waar staat de gemeente voor en hoe zijn we georganiseerd. De rol van de gemeente verandert. We ontwikkelen ons van een organisatie die veel zelf bepaalde tot een gelijkwaardige partner in de hedendaagse netwerksamenleving. Inwoners zijn door individualisering en de ontwikkeling van internet zelfstandiger geworden: ze zoeken zelf informatie en delen die. Op basis van interesses, meningen en persoonlijke kenmerken sluiten ze zich aan bij allerlei netwerken. Ze komen met initiatieven om diensten te organiseren, willen zo min mogelijk regels en procedures en communiceren via verschillende kanalen. Van de overheid verwachten ze een houding die daarbij aansluit. Ze stellen hoge eisen aan de dienstverlening. Wanneer ze een initiatief nemen, verwachten ze dat de overheid dit ondersteunt. FLEXIBELE ORGANISATIE Wij passen onze organisatie aan, om flexibel te kunnen inspelen op de huidige en de nog komende veranderingen. We leggen verbinding met nieuwe netwerken, initiatieven en (communicatie)kanalen. Daarbij houden we rekening met nieuwe maatschappelijke taken die we van het Rijk kregen en onze samenwerking met (overheids)organisaties in de regio. We kiezen afhankelijk van de situatie voor een van de volgende rollen: Faciliteren: de verantwoordelijkheid ligt bij iemand anders. Wij kunnen de uitvoering mogelijk maken en/of ondersteunen; Regisseren: we zijn ons bewust van de onderlinge afhankelijkheid tussen partners en stimuleren een gezamenlijk resultaat; Uitvoeren van taken en opgaven, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn ze uit te voeren, er een preventieve werking van uit gaat, er grote financiële risico’s zijn of omdat het belangrijk is kennis te behouden. ONZE MISSIE Wij bieden betrouwbare, efficiënte en effectieve dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, bezoekers, college en raad, én aan onze collega’s. Dat doen wij vanuit onze betrokkenheid bij Utrechtse Heuvelrug.

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication