5

PROGRAMMA’S EN PROJECTEN Een aantal onderwerpen speelt in (bijna) de hele gemeentelijke organisatie. We brengen ze onder in ‘programma’s’. Programma’s organiseren we dwars door de organisatie heen. Zo sturen we anders op deze opgaven. Op dit moment zijn dat dorpsgericht werken, economische ontwikkeling, transformatie sociaal domein, milieu & duurzaamheid en organisatieontwikkeling. Opgaven met een concreet (integraal) eindresultaat voeren we projectmatig uit. ORGANISATIEONDERDELEN We werken vanuit een aantal organisatieonderdelen, die we thema’s noemen. Ze komen in de volgende hoofdstukken aan bod. Een thema is de thuisbasis van een medewerker. Hier vindt hij of zij aansluiting bij zijn vakgebied en is er ondersteuning en coaching door de teamleider. De themagrenzen zijn flexibel: de medewerker kan aan de slag op verschillende plekken in de organisatie. We hebben drie typen managementfuncties: managers geven visie en richting aan een thema. Teamleiders begeleiden en coachen medewerkers en de directie is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. WAAROM GAAN WIJ WERKEN IN EEN NETWERKORGANISATIE? • De maatschappij is aan het ‘vernetwerken’. Medewerkers zijn deel van deze maatschappij; • Informatie- en communicatietechnologie veranderen de vorm van samenwerking; • De rol van de overheid verandert: meer samenleving, minder overheid; • De organisatie zit al in een netwerk met samenwerkingspartners.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication