9

THEMA SAMENLEVING: cultuur, dorpscoördinatie, asielzaken, jeugd en onderwijs, werk, zorg, enz. We vinden het belangrijk dat jong en oud zich in onze zeven dorpen thuis voelen, omdat er ruimte is voor veilig opgroeien en ontplooien, ontmoeting, gastvrijheid, meedoen, omzien naar elkaar en toekomstgericht wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van jeugd, werk en zorg. Deze producten en diensten vallen net als andere maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid en asielzaken onder het thema Samenleving. HULP- EN ZORGVRAGEN Heeft u vragen op het gebied van hulp en zorg, dan kunt u veel informatie zelf vinden op de website van de gemeente. Medewerkers van de sociale dorpsteams en de regionale dienst Werk en inkomen zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen dat hulp en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Er is voor het hele gezin één plan. Als u hulp of zorg nodig heeft, vragen we u om dat zo veel mogelijk zelfstandig en via uw eigen netwerk te regelen. Als dat niet lukt, bieden we tijdelijk hulp vanuit de dorpsteams. Kunt u niet op eigen kracht en/of met hulp van uw omgeving meedoen in de samenleving, dan bieden we een vangnet. VITALE DORPEN We zetten ons vanuit het thema Samenleving in voor vitale dorpen, met voorzieningen die bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van de inwoners. Dorpsgericht werken is een aanpak voor de hele gemeente: we hebben hiervoor een apart programma ingericht met inbreng vanuit de hele organisatie. RUIMTE VOOR UW IDEEËN We werken vanuit het vertrouwen dat de meeste mensen zelf weten wat goed is voor hen en hun omgeving. We omarmen maatschappelijke initiatieven en jagen die waar nodig aan. Veel dingen die de gemeente in het verleden regelde, kunnen we overdragen aan bewoners. Daarbij zoeken we een goede balans tussen loslaten en verantwoording vragen. Niet alles hoeft in één keer goed te gaan: er is ruimte om te experimenteren en te leren. MISSIE THEMA SAMENLEVING Vanuit onze betrokkenheid met onze inwoners staan we voor: • Ruimte maken voor maatschappelijk initiatief waar mogelijk. • Ondersteunend en handelend optreden waar nodig. • We doen dat vraaggericht, met elkaar en met het oog op sociale kwaliteit en veiligheid. VISIE: Thuis op de Heuvelrug. Daar gaan we voor. In de zeven dorpen voelt iedereen van jong tot oud zich thuis omdat er ruimte is voor veilig opgroeien en ontplooien, ontmoeting, gastvrijheid, meedoen, omzien naar elkaar en toekomstgericht wonen.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication