11

Spoortheater Nijverdal Projectontwikkeling gelijktijdig plaatsvinden. De praktische routing (gebouw C, A en B) was voor de volgorde maatgevend. Tijdens de afbouwfase waren we hier met circa 35 vaklieden (inclusief nevenaannemers) werkzaam. De meeste partijen, waaronder ook de leveranciers, zijn bekende relaties van Ter Steege Bouw Vastgoed. Daar kiezen we bewust voor, evenals dat onze voorkeur uitgaat om zoveel mogelijk samen te werken met regionale en plaatselijke bedrijven. Een goed voortschrijdend inzicht en duidelijke afspraken omtrent de planning maken dat er doorgaans weinig stagnatie optreedt tijdens de uitvoering van onze projecten. Wederzijds commitment en de wetenschap dat je meestal aan een half woord voldoende hebt om elkaar te verstaan, werkt. Letterlijk.” Ruim 75 jaar Op enkele verletdagen na zijn er volgens de werkvoorbereider geen belemmeringen geweest die de voortgang van de bouw hebben beïnvloed: “We planden de inkoop van de materialen bewust in een vroeg stadium, waardoor we mochten rekenen op tijdige leveringen en er geen problemen ontstonden met betrekking tot de verkrijgbaarheid. De organisatie van dit werk doen we in een projectteam, waarbij Hans Pluimers (uitvoerder), Gert-Jan Kwintenberg (projectleider) en ondergetekende de zaken zo goed mogelijk in goede banen leiden. Samen zijn we goed voor meer dan 75 jaar werkervaring binnen het bedrijf. Dit zegt voldoende over de manier waarop we op elkaar ingespeeld zijn.” Corona-richtlijnen Visser vervolgt: “Ook heeft Corona geen negatieve invloed gehad op de voortgang van de werkzaamheden. Uiteraard vereisten de strakke richtlijnen extra organisatie, maar over de linie genomen mogen we niet klagen. Dat heeft zeker ook te maken met de onderlinge verstandhouding tussen de mensen van Reggewoon (projectleider Wouter Ribberink en opzichter Niek Egberts) en Installatiebedrijf G. van Dam. Een dergelijk groot project dwingt een nauwkeurige afstemming af. Met deze partijen is het goed communiceren, ook als het even ergens wringt. Dat is van groot belang, want uiteindelijk wordt een mooi eindresultaat bepaald door de mensen achter de organisaties die er samen aan werken.” Door de bouw en ingebruikname van het Huis voor Cultuur en Bestuur kwam in 2010 de locatie van het Spoortheater in Nijverdal vrij. De gemeente Hellendoorn besloot destijds om het perceel te verkopen aan een ontwikkelende partij. Wouter Ribberink: “Er werd een aanbesteding gehouden voor de selectie van een projectontwikkelaar. Op dat moment waren de gebouwen, met uitzondering van de gymzaal, al niet meer in gebruik. Reggewoon sloot zich toen aan als opdrachtgever bij projectontwikkelaar Trebbe met als doel om een zorgcomplex voor Zorgaccent te realiseren. Daaropvolgend werd er een plan uitgewerkt en het bestemmingsplan gewijzigd. Dit plan stagneerde in 2012; Zorgaccent zag er van af, onder meer vanwege de financiële risico’s die een langdurig huurcontract met zich mee zouden brengen. Op dat moment waren de gronden reeds door Reggewoon van de gemeente gekocht. Vervolgens hebben we ons georiënteerd op andere zorgaanbieders en onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden. Deze vonden we in RIWB, de JP van den Bent stichting en eigen huurders.” Rutger Visser: “De werkzaamheden van de complexen liepen grotendeels gelijk op, waarbij de praktische routing van de gebouwen maatgevend was voor de volgorde.” Bouwen in het Oosten 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication