15

Spoortheater Nijverdal Evert-Jan Lemson: “Tijdens de grote startbijeenkomst waarbij naast de opdrachtgever, tevens de JP van den Bent stichting, RIWB en de gemeente Hellendoorn aanwezig waren, hebben we onze concept-ideeën overlegd ten behoeve van de mensen die begeleid wonen, maar tevens voor de reguliere huurders van Reggewoon. Deze locatie heeft een lange voorgeschiedenis. Het had al een aantal jaren geen functie meer omdat eerdere plannen geen doorgang vonden. Toen duidelijk werd dat Reggewoon in overeenstemming kwam met de JP van den Bent stichting en RIWB werd BDC Architecten als enige partij benaderd om haar visie te ventileren. Deze bleek succesvol, temeer omdat we dachten in een nieuwe aanpak: drie losse volumes op één perceel waardoor licht en lucht zouden ontstaan. Daarentegen vormen de complexen wel een drie-eenheid. Er werd door de betreffende partijen dusdanig positief op ons voorstel gereageerd dat we het volledige ontwerp op ons mochten nemen. Deze opdracht sluit nauw aan bij onze manier van werken; eerst de conceptuele aanpak van de locatie en de haalbaarheid ervan inventariseren, om vervolgens de definitieve stap te zetten naar de uiteindelijke architectuur.” een puzzel om binnen de Behoorlijke puzzel “Het bleek een opdracht met de nodige uitdagingen”, aldus Evert-Jan. “Deze lagen hoofdzakelijk in het huidige bestemmingsplan, met zijn bijzondere vorm, waarbinnen de gebouwen gerealiseerd dienden te worden. Hiervan afwijken, zowel in lay-out, als hoogte was geen optie vanwege eventuele gemeentelijke bezwaren waardoor vertraging zou kunnen ontstaan. Tevens was het van belang om de buurtbewoners te enthousiasmeren over de positieve bijdrage van de nieuwbouw. Zij waren jarenlang gewend aan een leeg grasveld en kregen nu te maken met een op handen zijnde nieuwbouw. Het was best gestelde kaders te werken. Voor ons reden om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de vorm die we eraan wilden geven. Dit werd gewaardeerd, uiteindelijk werden er nauwelijks bezwaren ingediend.” Beschermde sfeer Het grote, groene perceel werd de basis waarop de drie appartementencomplexen voor de drie doelgroepen gerealiseerd zouden worden. Evert-Jan Lemson: “We kozen bewust niet voor één groot gebouw, maar voor functionele, compacte complexen om zo voldoende binnen- en buitenlicht te creëren. Bovendien past de schaal van deze hofjesvorm Bouwen in het Oosten 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication