18

Een mooi complex met een heldere structuur Bouwkundig constructeur Hervé Kremer van ingenieurs- en adviesbureau Aveco de Bondt vertelt dat het bureau de volledige constructieve advisering voor haar rekening nam in het project van de drie appartementengebouwen in Nijverdal. Hervé: “Als hoofdconstructeur waren we verantwoordelijk voor het gehele ontwerp, zoals het tekenwerk in een 3d-omgeving en de vertaling naar de ‘platte tekeningen’. Een analyse van de aanwezigheid van mogelijke knelpunten en het streven naar een optimale foutenreductie maken standaard deel uit van mijn werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de controle van tekeningen en berekeningen van leveranciers. Alles wordt minutieus beoordeeld of het nu de staalconstructie, prefabonderdelen zoals balkons, trappen en galerijen of de vloerdelen betreft. Deze opdracht van Reggewoon was daarop geen uitzondering. Voor zaken als de beoordeling van de praktische uitvoerbaarheid, het bewaken van het kostenaspect en de focus op duurzaamheid en milieubelasting geldt hetzelfde. Voor ons is dat dagelijkse kost. Ondanks het feit dat het project uiteenvalt in drie separate gebouwen, waarbij elk gebouw nu eenmaal zijn eigen constructie en vorm kent, hebben we het als één project ‘aangevlogen’. De draagconstructie is gebaseerd op kalkzandsteen en de vloeren zijn van beton in de vorm van massief breedplaat. Alles is gefundeerd op palen. Omdat er aardwarmte wordt toegepast, moest er bij het fundatieplan rekening gehouden worden met deze keuze. Hiervoor hebben we intensief overleg gevoerd met de geotechnisch adviseur en de installateur omdat ook constructief in goede banen te leiden. Overigens een goede keus als je het afsteekt tegen de huidige onrust op de gasmarkt.” Hervé Kremer, inmiddels achttien jaar in het vak waarvan de laatste vier jaar bij Aveco de Bondt, is tevreden met het behaalde resultaat. “Het is een eenvoudig, maar wel degelijk mooi complex geworden. En met een heldere structuur. Het was fijn om eraan te werken. We wisten dat we met Reggewoon, BDC, Ter Steege en Van Dam deskundige en ervaren partners hadden. Ook dat geeft rust en zekerheid. Je spreekt dezelfde taal.” Hervé Kremer: “Alles wordt minutieus beoordeeld of het nu de staalconstructie, prefabonderdelen zoals balkons, trappen en galerijen of de vloerdelen betreft.” 18 Bouwen in het Oosten

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication