20

Herald Kottink: “Wij denken niet in diploma’s, maar kijken naar de capaciteiten van de mensen.” Herald Kottink legt uit dat er destijds op het terrein al diverse bodemonderzoeken waren uitgevoerd: “Op basis van deze informatie en onze eigen inventarisatie bleek dat er circa duizend vierkante meter grond verontreinigd was. Deze verontreiniging is in het verleden veroorzaakt door een oude ‘verhardingslaag’ met zware metalen. Vroeger liep hier een spoorlijn langs en was er een transportbedrijf gevestigd. Als verharding werden op het terrein destijds kolengruis en slakken gebruikt. Dat verklaarde waarom sanering noodzakelijk was.” Herald Kottink Kennis en kunde Normaliter is het gebruikelijk dat, tijdens de uitvoering van bodemsaneringen, de 20 Bouwen in het Oosten hoeveelheden worden verrekend met de opdrachtgever. Herald Kottink: “Dit houdt in dat deze verantwoordelijk is voor zowel de lusten als de lasten van de eventueel afgeweken hoeveelheid verontreinigd materiaal. Bij dit project echter namen wij dit risico van de opdrachtgever over. Daarnaast hebben we tevens de voorbereiding van de sanering verzorgd; van aanvullend onderzoek tot en met de instemming op ons saneringsplan door het bevoegd gezag van de gemeente. Ten Brinke Transport heeft als hoofdaannemer het volledige civiele werk geoffreerd, waarbij ons deel zeer bepalend was voor de gunning. Omdat de nodige kennis en kunde werd gevraagd zagen we absoluut kansen om ons te onderscheiden.”

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication