35

Zuivelhoeve Twekkelo Frank Ulrich is technisch directeur binnen Emondt Koeltechniek en vanuit het verleden zowel bekend met de Zuivelhoeve als bouwregisseur Gerard Lassche: “Twee partijen waarmee het goed samenwerken is. Er was ons dan ook best veel aan gelegen deelgenoot te mogen uitmaken van deze grootschalige uitbreiding”, aldus Ulrich. “In april vorig jaar kregen we de plannen voorgelegd waaruit bleek dat de koelbehoefte niet gering was. Het betroffen meerdere ruimtes, waaronder de grote koelhal, het logistieke gedeelte, de inkoeltoren en de vriescel. Het doel was om de koelers in deze afdelingen op een centrale, transkritische CO2 koel- en vriesinstallatie aan te sluiten. CO2 is een natuurlijk koudemiddel en draagt niet bij aan de opwarming van de aarde, in tegenstelling tot de eerder gebruikte synthetische koudemiddelen. Wanneer gekozen wordt voor CO2 dan betekent dit dat het koudemiddel, ook gezien de wetgeving, voor langere termijn houdbaar is.” Tot in detail Het engineersteam, waarin Wietse Smit als ‘engineer duurzame installaties’, deel van uitmaakt, boog zich over het Plan van Aanpak en de prijs. Vertrouwen dat Emondt Koeltechniek capabel genoeg zou zijn om deze klus te klaren was er wel. Desondanks volgden diverse gesprekken met de opdrachtgever en aanverwante partijen om de zaken te verfijnen en tot in detail uit te werken. Frank Ulrich: “Dit traject nam zo’n drie maanden in beslag alvorens we de definitieve prijsopgave overlegden. Technisch gezien is dit project niet onoverkomelijk, het is met name de omvang en de daarbij behorende afstemming die extra aandacht verdienden. Uiteindelijk maakte de combinatie van de door ons ingebrachte opzet en vanzelfsprekend het budgettaire gedeelte, dat we de opdracht in handen kregen.” Inhoudelijk De opdracht omvatte het leveren en monteren van een in de machinekamer op te stellen centrale, transkritische CO2 koel- en vriesinstallatie. Deze installatie werd uitgevoerd met warmteterugwinning voor vloerverarming in de kantoren. Het geheel voldoet aan de energie-investeringsaftrek E.I.A. • Koelcapaciteit Koelsectie centrale installatie: 360kW • Koelcapaciteit Vriessectie centrale installatie: 35kW Frank Ulrich: “De transkritische koel- en vriesinstallatie werkt Wietse Smit: “CO2 is een natuurlijk koudemiddel en draagt niet bij aan de opwarming van de aarde, in tegenstelling tot de eerder gebruikte synthetische koudemiddelen.” Bouwen in het Oosten 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication