29

Noabershof Rijssen waarvan een deel in de bouwvak heeft doorgewerkt. Op uitdrukkelijke wens van het bestuur kozen we zoveel mogelijk voor onderaannemers uit Rijssen en omgeving. Daar gaat overigens, in de meeste gevallen, ook onze eigen voorkeur naar uit. In uitzonderlijke situaties, wanneer het door omstandigheden even niet anders kon, hebben we wel eens voor derden gekozen waar we geen ervaring mee hadden. Ik ben daar weleens op gewezen door de uitvoerders. Hun voorkeur gaat duidelijk uit naar bekende partijen. Begrijpelijk. Wel hebben we bij dit project, -met betrekking tot bepaalde onderdelen-, meerdere relaties benaderd om risico’s zoveel mogelijk te spreiden. In de huidige, hectische tijd is deze vorm van zelfbescherming een must.” Volgende locaties Zowel de initiatiefnemers van Noabershof op ’n Esch als Cor van Dijke zijn blij met de keuze voor elkaar. Voorzitters Jan Nijland (stichting) en Pieter Veldman (vereniging): “Het voelt alsof we samen een (h)echt team vormen. De Noabershof wordt prachtig. Het hele complex bestaat uit totaal twaalf woningen, waaronder levensloopbestendigeen gezinswoningen en een gemeenschappelijke ruimte; het Noabershoes. De opzet is dat zowel jong als oud het nodige voor elkaar kunnen betekenen, zonder zorgplicht en met behoud van privacy. Er blijkt in toenemende mate behoefte aan deze bijzondere vorm van wonen. De Stichting Noabershof Riessen heeft hierover in de achterliggende periode veel overleg gevoerd met de gemeente. Onder andere over de steeds groter wordende groep ouderen, waarvan de gemiddelde leeftijd omhoog gaat. In beleidstermen wordt dit ook wel ‘dubbele vergrijzing’ genoemd. Hier kan het wonen in een hofjesvorm, waarbij men zo lang mogelijk zelfstandig blijft, een positieve bijdrage aan leveren. En hoewel het hele traject meer tijd en energie heeft gekost dan vooraf werd ingecalculeerd, heeft onze motivatie en inbreng daadwerkelijk resultaat gehad. De gemeente Rijssen-Holten verklaarde de bestemmingsplanwijziging in 2020 definitief, de omgevingsvergunning werd in 2021 verleend. Onze eerste missie is gelukt, daar zijn we erg blij mee. Maar daar blijft het niet bij. We gaan verder in onze zoektocht naar geschikte locaties en hopen binnenkort de volgende te kunnen presenteren.” Cor van Dijke Evert-Jan Lemson Vergelijkbare projecten De Noabershof werd opgezet via het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij de bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn van het project. Voor Haase Bouw is deze vorm van bouwen geen onbekend fenomeen. Cor van Dijke: “In een recent verleden realiseerden we vergelijkbare projecten waaronder; • EcoFruithof – Almere Oosterwold • EcoTuinlaan – Almere Oosterwold • My Loft Houthavens – Amsterdam • My Loft WFC – Amsterdam Temeer vanuit de ervaring met deze gemeenschappelijke vorm Architect Evert-Jan Lemson: “Het voelt alsof we samen een (h)echt team vormen. De Noabershof wordt prachtig.” van wonen juicht Van Dijke het toe dat ook de gemeente Rijssen-Holten het idee omarmde: “Met het oog op de toekomst hoop ik van harte dat dergelijke initiatieven, ook hier in de omgeving, vaker in de praktijk ten uitvoer worden gebracht. Uiteindelijk ontkomt niemand aan een bepaalde manier van zorg. Het is goed dat de tendens, om dit op zo’n prettig en sociaal mogelijke manier te laten verlopen, -letterlijk- wordt uitgebouwd.” Bouwen in het Oosten 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication