57

Aveco de Bondt Eén sterk merk, Aveco de Bondt De bedrijven die sinds kort verder opereren onder de naam Aveco de Bondt zijn; • Wareco: het expertisecentrum voor water, bodem en ondergrond. • Primum; voor tempoversnelling van verduurzaming en vergroting van de positieve impact. • Compositie 5 stedenbouw; advisering op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap. derhalve niet onderschat worden. Het is dan ook beslist een uitdaging om voor Aveco de Bondt te werken.” Team uitbreiden Hiermee maakt De Groot een brug naar de behoefte van Aveco de Bondt om nog meer kennis en kunde te genereren binnen de organisatie: “Wij zijn constant op zoek naar nieuwe collega’s die uitdaging zien in een betekenisvol vak. Iets wordt pas mooi, wanneer het moeite kost. En daarmee doel ik op het bijdragen aan oplossingen waar de ander behoefte aan heeft, zonder dat hierbij voor de gemakkelijkste weg wordt gekozen. Er moet zeker niet van uit worden gegaan dat een plan in één keer goed is. Onze professionals adviseren en ontwerpen op een pragmatische manier aan oplossingen. Daarin volharden is in onze ogen de weg naar succes.” Sierk de Groot: “Nederland staat voor grote opgaven. De bouw van één miljoen woningen en de klimaatadaptatie zijn hier slechts twee voorbeelden van.” Bouwen in het Oosten 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication