3

WAARDENSESSIE DE WAARDE VAN WAARDEN Waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven en afstemming mogelijk maken tussen beleid en praktijk. Organisaties die waardengedreven zijn, scoren niet alleen hoger op betrokkenheid van medewerkers, maar ook op reputatie en tevredenheid. Strategische keuzes beginnen bij het besef van een gezamenlijke identiteit en gedeelde drijfveren. De grootste uitdaging is echter om waarden betekenisvol te maken in beeld, beleving en voorbeeldgedrag, zodat afstemming ontstaat en ervaringen in de breedte èn de diepte overeenkomen met het verhaal dat wordt verkondigd. Om juiste keuzes te maken in communicatie is het zaak om de samenhang te versterken tussen zijn, doen en beleving. Identiteit en visie van de organisatie wordt op deze manier tastbaar op meerdere dimensies: verhaal, naam, huisstijl, communicatiemiddelen, good practice s, anekdotes van medewerkers en verhalen van klanten en partners. Uitstraling en kernboodschap sluiten dan aan op wie je bent: zo binnen, zo buiten. Waarden woden pas kernwaarden wanneer een organisatie niet zonder kan of wil. Soms is een organisatie er nog niet aan toe om ze expliciet te maken en soms zijn de waarden er allang , maar zijn ze verwaarloosd. Kernwaarden worden altijd ontdekt en nooit bedacht. VERKENNEN VAN WAARDEN We verdelen de groep in meerdere subgroepen van 3-5 personen, waarbij mensen bij elkaar gaan zitten die elkaar niet dagelijks tegenkomen. Opdracht is om in circa 45 minuten maximaal 8 waardebegrippen uit een woordenlijst van 270 woorden te selecteren per subgroep. Deze keuzes worden in onderling overleg en met onderbouwing bepaald. Pas wanneer er in de subgroep consensus is bereikt, worden de 8 waardebegrippen vastgelegd en gemarkeerd in een spreadsheet. De keuze van de waarden wordt gedaan vanuit het perspectief van de organisatie in ontwikkeling. Het gaat om de gewenste situatie; de organisatie die je wilt zijn, de manier waarop je gezien wenst te worden en de cultuur die je met elkaar wil vormen. Wanneer alle subgroepen hun lijstjes met waarden hebben afgerond en alle input in de spreadsheet is ingevoerd, kan er een eerste kleurprofiel aangetoond worden van de verdeling in waardensystemen volgens Graves. De kleuren worden uitgelegd volgens het Spiral Dynamics model (zie schema). Veel blauw duidt bijvoorbeeld op gehechtheid aan structuur en zekerheid, veel oranje op de wil om je te onderscheiden en te excelleren. Uit het overzicht blijkt welke kernwaarden door de gehele groep het meest geselecteerd zijn en er wordt een top 3 samengesteld.

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication