0

Teksten: Raymond Godding Foto’s: Tommy de Lange Grensgedichten

Colofon Grensgedichten Tilburg 2019 Teksten: Raymond Godding Foto’s: Tommy de Lange

Waarom Grensgedichten? Ode aan de kracht die de scherpte verzacht. De koorddanser die aftastend zoekt en vindt. Ode aan de allesomvattende hartstocht om jezelf los te maken en in volle vrijheid te bewegen. Grensgedichten appelleert aan gevoelens die we allemaal kennen. De aarzeling om te kiezen tussen twee uitersten, het behoedzame bewaken van balans. Maar ook de onbedwingbare behoefte om je met hart en ziel te verliezen of resoluut stelling te nemen. Wat maakt dat je de ene keer een grens raakt als een hek onder stroom? Wat maakt dat je de andere keer ongeremd over de velden buitelt? Is het de natuur die ons behoedt voor gevaar of uitdaagt om te verkennen? Bewust zijn van grenzen, is respect tonen voor het leven. En het vraagt moed om je eigen grenzen te verleggen. We herkennen wat we willen zijn eerst in de ander voordat we het zelf zijn.

Over de top Het bergmassief, imposant en grillig uit de vlakte opgestuwd Wenkt in de verte, waarschuwing van abrupt einde, belofte van nieuw begin Hier wordt zonder schroom en vliegensvlug een grens overschreden Pijnloze overgang van klank en keuken. Je bent uitgelogd. Je bent op weg.

Space Man Kom niet te dichtbij. Geef me de ruimte. Laat me zoeken en vinden. Bij elke stap in de jungle van beton, de bollende wandelgangen en marktpleinen Intens de wens om op te lossen, materie onstuitbaar te doorklieven Tot een blik mij in de greep krijgt, mij ongemerkt dichter bij mezelf brengt

Ontstoken We zijn de verkenners, geketend aan wat ons lief is en tegelijk vastberaden Staan we op de drempel van hoop en wanhoop, geblinddoekt voor de afgrond Geen wijken, geen ontvluchten, vertrouwend op vleugels die ons zullen dragen Vallen we in de eindeloze diepten van het onbekende, het vuur van het avontuur

Schreefloos Voorbij wat voor de hand ligt, achter voorspelbaar en veilig heenkomen Waar het gonst van zwoele verwachting en tergende verlokking Daar meandert mijn geest ballorig en schreefloos met uitgestrekte tentakels Een beeldenstorm van muitende modellen, aan het canvas ontsnapt

Van de kaart Erop uit voor een wandeling, het hoofd leeg maken, antwoorden vinden De natuur als metgezel, gids voor vriendelijk wenkende vergezichten Toont haar grimmig bergmasker vol watervloed en modderstromen Snijdende takken testen mijn vertrouwen in het roekeloze, maar juiste pad

Poortwachter De slechtste raadgever, wachtend op scheuren in de klei, prikt argeloos Het oog van de slang meandert steels door de donkere gewelven Een giftig verbond met al begraven maar nog levende hersenspinsels Tot zij zich klaar voor de aanval in een flits door tijgertanden weet gekooid

Stoptrein Drommen forenzen, opgestroopt in stalen broodtrommels, lijdzaam overgeleverd Oplichtende schermen in de wrede zwarte ochtend, tekens van leven We wachten omgekeerd evenredig, deelgenoot en vreemden op de aankomst Verlangen om over te stappen: de een weer back on track, de ander juist ontspoord

Droomland Daar waar het zindert, harten gloeien als kooltjes, ademt de hemel purper je armen die me omsluiten, mijn armen die jou in veelvoud opnemen het licht sluimerend in de verste verten, voorbode van wat wakker wordt toegelaten trilling op het snijvlak van teugelloos verlangen en teder wachten

Weerlicht Zoals de ruiter, het paard aangespoord, zich haast onmerkbaar overlevert splijt de bliksem het bewustzijn in hevig openbarstend voor en tegen een moment van klaarheid overdondert me in de brakke schemerzone de toon is gezet, hoopvolle berusting in de schoot van de eeuwige paradox

Midwinter Op de staart van de langste duisternis, de dansende draak, glijden we geruisloos tot dieper weten ons kortstondig naar nieuwe hemelgewelven katapulteert de sterren spiegelen wat we kwijtgeraakt zijn en waar we vurig naar verlangen de goddelijke geboorte van het zonnekind, de ontkurking van het leven

Spraakverlichting No comprendo, anlamyiorum, ne razumem. Zoveel tongen om je hoofd over te breken Ik begrijp niet altijd wat je mij probeert te vertellen, buitel over de fontein van sierlijke klanken Op zoek naar betekenis, de druppels waarin ik een glimp van mezelf gespiegeld zie Herken ik wat jij me onderhuids laat ervaren en besef dat onze afstand slechts illusie is

Geen genade Zeg me wat je zeggen wil, vraag naar de onbekende weg, de wil om te verstaan Scheur me uit mijn binnenwereld van overpeinzingen, sleur me naar het lichte leven Met je zoete rozenblad in bruut verlangen, verwachting van verzengend vreugdevuur Toon je volmondige overmacht opdat ik de meester uit zijn kerker kan verlossen

Schatgraven Waarin ligt geluk verscholen? Wat geeft richting aan onze reis, doet ons hart opspringen? Vinden we bevrediging in de glinstering van het Meer, benutten we onze talenten? Accepteren we als Sisyphus dat onze bestemming in de steen ligt die we de berg op rollen? Voorbij ons hoogdravende streven, vinden we in kleine verrukkingen de ware zin en betekenis

Weltschmerz Proef de slok donkerdiepe walskringen in beschonken bosvreugd tot gulzige worteldiepte Waag de buiteling naar het Niemandsland van mijn alomtegenwoordig pandemonium Snerpende stratocaster die uit de diepte opspringt en mij staalblauw over de rifs dendert Wat vandaag oeverloos overstag gaat, ontwaakt morgen als smeulend residu van weemoed

De wildernis Het is onvermogen op het eerste gezicht, helse kloof van redeloze klaagzang, te wrange vruchten Spiedende argwaan bijt zich vast in eigen staart. Zo zijn ze, blijven ze onveranderde overtuiging Het vraagt een wilde moed om te breken, om over mijn schaduw te springen, de hitte te trotseren Mijn brandende gelijk wordt een warme belangstelling, werk in uitvoering, begrijpelijk zwijgen

Continuüm De nachtvlinder zet de landing in, vleugellam gedragen door de zachte bries van vertrouwen Een diepe zucht ontsnapt als glas zojuist versplinterd, op weg naar wat zorgeloos zou zijn In de lift naar de majestueuze verdieping dooft het licht en dwarrelen doelloze woorden Wat achterblijft is het zaad dat onvermoeibaar leven geeft en de woestenij trotseert

Natuurlijk Oerdriften barsten uit het binnenste, gulzige wortels vergrijpen zich aan moeder aarde In deze heksenketel kolkt de hartstocht van de jungle klauwend naar de groene hemel Tromgeroffel overstemt de monsterlijke kaken die eewenoude jaarringen versplinteren Dit is de tijd voor ketening, voor ijzeren eendracht en vasthoudendheid, ellos no pasaran

Kundalini Adem naar de diepste paukslag, in metronoom geheven borst, gebalsemd en geolied Daar daalt het weten op slag van rust, bij monde van stille belichaming in alles en niets De Alpha en omega dans, grondboor en wervelwind herbronnen rond boventonen Ik zoek niet meer, ben van rede los, gecondenseerde storm in de navel van Brahma

Meermin Uit blauwogige grotdiepten rijst de godin van het wilde water, met strijdlustige boogspanning Weerloos open ik mijn middenrif waarin ik haar aanstormende geestdrift zal verwelkomen Zo val ik opnieuw in de duizeling van vulcanus, machtige verwekker van helrode rivieren Mijn schild smelt met elke lettergreep, elke deining die zich aftekent in de zoete razernij

Klokwerk De stad kookt over, tuimelt lusteloos van troost naar caipirinha in landerig capituleren Wat ons overkomt, ligt vastbesloten gegrift in de paradox van vrije voorzienigheid Tegensputterend ontsnappen naar onderkoeld niemandsland, comfortabel breekpunt Geen haan die kraait, geen gedachte verwaait als we devoot zondigen tegen de tijd

Stimulus respons Overgeleverd aan jezelf, de wiekslag van herhalend greep verliezen op wat knettert en steekt Gummi stuiterend tegenspel bedeesde buikreflex, waar je blijft spannen en vermannen Tot een toverwoord de adem verdiept, de wereld ontzuurt en het speelveld verruimt Je mag zien met andere ogen, lankmoedig openen in het besef van vederlichte vrijheid

Recapituleren Waar is de tijd die vervliegt, achteruit marcherend naar de eerste louterende lippendienst Vreugdevolle ontdekking van het nader inzien, je ziel zo losjes spelend met de mijne Hoe je mijn misplaatste plant op nieuwe aarde wortelde, herboren halsreikend naar wildgroeien Op het levensaltaar offer ik mijn gerimpelde nestvacht voor de eeuwige herrijzenis van het nu

Stille strijd Cirkelend over de roerloze boomtoppen, scherp geschut koperbreed klaar voor de aanval Doodstil peilen, ogenschijnlijk onbewogen, wat nu nog leeft onder verscholen jeneverbessen De wind vangt bot tegen de steile flanken waar Moorse macht zwichtte voor het roomse kruis Met de prooi ongemerkt in vizier, overdonderend luchtgevecht, suist de rover naar verschalking

Moment sûprème Het zoute water likt meeslepend aan het raspende schelpenschuim, kop aan kop verslingerd Met elke terugtreding glijdt een priemende zonnestraal langs kreunend geopende schelp Tentakels tasten op bekende bodem, zoeken achtarming blozend naar duivelse verlossing Even aarzelt de geschubde zeeslang tot de nacht voorgoed haar onschuld overspoelt

Wie zijn wij? Raymond Godding - Schrijver, Verhalenmaker, Dialoogbegeleider, Communicatietrainer, NLP Master Door creatieve verbindingen te maken tussen bedoeling en beleving wil ik bijdragen aan meer begrip en duurzame ontwikkeling van mens en samenleving. Ik ondersteun betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het vertellen van echte verhalen om hun identiteit, kwaliteiten en ambities betekenisvol te maken. Ik begeleid waarden- en dialoogsessies, schrijf inspirerende teksten, ontwikkel creatieve concepten en online communities, realiseer belevingscommunicatie en verzorg workshops en trainingen in verhaalkracht. GODDING & CO www.godding-co.nl info@godding-co.nl +31 (0)6 249 950 25 Tommy de Lange - beeldmaker en professioneel fotograaf Ik ben voortdurend bezig met beeld en de betekenis daarvan. Dat is onlosmakelijk verbonden met wie ik ben en wat ik doe. Alles begint met voorstellingsvermogen en dat leidt tot het realiseren van het gewenste beeld. Als beeldmaker kun je de waarneming gedeeltelijk sturen, maar nooit helemaal. Iedereen kijkt immers vanuit een eigen vooronderstelling en verwachting. En juist daarom is het werken met beeld voor mij zo fascinerend en inspirerend. Ik help ondernemers en organisaties bij het zoeken en creëren van de juiste beeldconcepten passend bij hun missie, visie of strategie. Mijn drijfveer is om zodanige impact te creëren dat er aantrekkingskracht, herkenning en beweging ontstaat. Tommy de lange www.tommydelange.nl tommy@tommydelange.nl +31 (0)6 249 296 35

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication