12

Jaarverslag 2023 | 3 n BoekStart in de kinderopvang BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang. Het is een uitbreiding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. De bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk. In de 9 gemeenten waarin Biblionet Drenthe het bibliotheekwerk verzorgt, wordt op 133 kinderopvang-locaties Boekstart aangeboden. n De Bibliotheek op school Met de Bibliotheek op school (dBos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Er zijn 135 dBos-locaties in de negen gemeenten waarin Biblionet Drenthe het bibliotheekwerk verzorgt. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/ mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. De samenwerking met school wordt vormgegeven via een aantal bouwstenen: • Netwerk en beleid • Collectie • Monitor • Expertise • Activiteiten • Digitaal portaal n E-books en luisterboeken Het aantal mensen dat lid wordt van de online Bibliotheek blijft stijgen. Waar de online Bibliotheek in 2022 ruim 524 duizend leden telde, waren dat er in 2023 ruim 608 duizend. Een stijging van 16%. Zowel het aantal leden als het aantal uitleningen groeit. In totaal werden er in 2023 bijna 5,5 miljoen e-books en een kleine 2,3 miljoen luisterboeken geleend. Als je lid bent van de bibliotheek kun je gratis e-books downloaden voor je e-reader of tablet. De collectie e-books bestaat uit ruim 39.000 titels. Er is voor elk wat wils. In de online bibliotheek zijn ook 10.000 luisterboeken te vinden. In totaal zijn in 2023 in Drenthe ruim 50.000 luisterboeken geleend. n Taalhuis/Taalpunt In iedere gemeente is een Taalhuis of een Taalpunt in de bibliotheek. Daar kun je terecht als je hulp nodig hebt met bijvoorbeeld taal, rekenen of werken op de computer. Ook als je Nederlands als tweede taal aan het leren bent, kun je bij het Taalpunt in de bibliotheek terecht. Je vindt er eenvoudige boeken en oefenmaterialen. Het Taalhuis of Taalpunt is er voor mensen die: • de post van de gemeente niet kunnen begrijpen • de kleinkinderen niet kunnen voorlezen • moeten solliciteren, maar niet goed kunnen schrijven of niet met de computer overweg kunnen • de boodschappen moeten onthouden, omdat ze geen boodschappenbriefje kunnen schrijven • Nederlands als tweede taal aan het leren zijn In 2023 is het Taalhuis/Taalpunt in de gemeenten Midden-Drenthe en De Wolden gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication