14

Jaarverslag 2023 | 3 Doel 3 Heel Drenthe doet mee n Klik & Tik De Bind-bibliotheken zijn van mening dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen is welkom in de bibliotheek. Om een krant te lezen in de bieb, om een kopietje te maken, om een lezing bij te wonen of deel te nemen aan activiteiten hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek. De bibliotheek maakt zich in het bijzonder sterk voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Bindbibliotheken profileren zich als warme buurthuiskamer. Mensen met een smalle beurs die, gelet op de energieprijzen, uit voorzorg kiezen voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen, kunnen overdag in de bieb terecht om er even te lezen, huiswerk te maken, anderen te ontmoeten of spelletjes te doen. n Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Niet iedereen kan meekomen in de informatiesamenleving. Wie minder (digi)taalvaardig is, kan terecht bij de bibliotheek, voor taal- of computerlessen of bij een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Dienstverlening van overheden en bedrijven is steeds vaker digitaal. Wie dat ingewikkeld vindt, kan terecht bij een IDO. Niet alleen met vragen over de onlinedienstverlening van de overheid, maar regelmatig ook met vragen over online bankieren, toegang tot zorgportalen etc. De landelijke overheid stelt ook in 2023 extra middelen beschikbaar zodat we de IDO-dienstverlening hebben kunnen uitbreiden en hierdoor meer inwoners hebben kunnen helpen bij het beantwoorden van hun vragen. We kennen als Bindbibliotheken ook mobiele IDO’s. Onze medewerkers zijn dan bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk aanwezig of in een dorpshuis op locatie. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek kun je terecht met diverse vragen. Eind 2023 tellen we twintig IDO-punten in de Bindbibliotheken. IDO-punten worden bemand door geschoolde medewerkers. Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Bankzaken regelen, een reis boeken, winkelen of belastingaangifte doen; alles gaat tegenwoordig via internet. Niet iedereen kan makkelijk de weg vinden op internet. De cursus Klik & Tik helpt je vaardig te worden met de computer en internet. Tijdens de cursus Klik & Tik leer je (in de bibliotheek of thuis) handiger te worden met de computer en het internet. Je leert bijvoorbeeld websites zoeken, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. Inmiddels wordt deze cursus in alle Bind-bibliotheken aangeboden. De cursus is ook online, op ieder gewenst tijdstip, te volgen. n Verhalen laten leven Met het project Verhalen laten leven uit de Drentse Innovatieagenda sluiten we in 2023 aan bij het Culturele Jaar in de gemeente De Wolden. Verhalen worden verteld, vaak in geschreven vorm, om anderen te amuseren, maar ook om informatie te delen en cultuur te behouden. Lezen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid, maar in aanraking komen met verhalen zou daar niet vanaf moeten hangen. Daarom bieden we met Verhalen laten leven de (historische) verhalen van de gemeente de Wolden in nieuwe en innovatieve vormen aan, zodat iedereen kan genieten en leren van de verhalen. Denk aan animaties, stripverhalen, podcasts en Augmented Reality. Alle inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen de verhalen leren kennen door QR-codes te scannen op plekken waar de verhalen zich hebben afgespeeld. n QR-code-project In 2023 hebben we als Bind-bibliotheken meegedaan met het landelijke QR-code project dat was opgezet als onderdeel van het Fieldlab Fysiek-Digitaal. Het doel van dit project was om met QR-codes de digitale collectie van de bibliotheek gemakkelijk voor iedereen toegankelijk kunnen maken. De Bind-bibliotheken hebben een selectie gemaakt van populaire fysieke boeken die vaak uitgeleend zijn, maar ook als e-book in de online Bibliotheek te vinden zijn. Die digitale boeken zijn gekoppeld aan een QR-code. De QR-codes zijn op dummy-boeken gedrukt die in de boekenkast naast de fysieke boeken geplaatst zijn. Mocht het fysieke boek uitgeleend zijn, kunnen leden de QRcode scannen en zo komen ze direct bij het digitale boek in de online Bibliotheek terecht. Op deze manier maken leden op een laagdrempelige manier kennis met de online Bibliotheek. 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication