21

Biblionet Drenthe ondersteuningsplan met een toolkit voor bibliotheken om te starten met het verzamelen, het interpreteren en het gebruik van gegevens. In het verlengde van deze toolkit werken wij binnen Drenthe samen met de leverancier van het huidige bibliotheeksysteem aan het ontwikkelen van een pilot voor het gebruik van Wise-Analytics. Innovatie We hebben in Drenthe een brede innovatietaak. We zorgen via onze overleggen en via ons aanbod voor inspiratie, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Ook hebben we de regie op de middelen die de Provincie Drenthe beschikbaar stelt in het kader van de Drentse Innovatieagenda. Elk jaar zorgen wij er met de bibliotheken voor dat er een gezamenlijk innovatieprogramma wordt opgesteld met lokale en provinciale projecten. n Projectmatig werken Bibliotheken werken steeds meer in projecten. Onmiskenbaar het gevolg van een nieuwe maatschappelijke rol. Maar wat houdt projectmatig werken daadwerkelijk in? Welke methoden zijn er om projecten aan te pakken en hoe krijg je de effecten in beeld? Dit was aanleiding om een nieuw aanbod te ontwikkelen rond projectmatig werken en een kennisdag te organiseren. Belangrijk bij een project is om helder krijgen waar het in de kern om gaat en om te werken volgens een slimme gefaseerde aanpak en een goede planning. Bij de ontwikkeling van het project is effectmeting een vast onderdeel, net als een goede afronding. Op de kennisdag wisselt iedereen ervaringen uit en wordt dieper ingegaan op de problemen die je tegenkomt. Bibliotheken zijn niet de enige organisaties die een dergelijke omslag maken. Collega’s van het Drents Museum inspireren de deelnemers over de tentoonstelling Menyala – De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. De wijze waarop zo’n tentoonstelling tot stand komt, samen met een groep Molukse jongeren, sluit goed aan bij het werk van de bibliotheken. De co-creatieve werkwijze is een voorbeeld voor de community librarians in Drenthe. Met deze scholing kan iedereen de volgende stap zetten naar projectmatig werken, community librarianship en de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. n Drentse Bibliotheek van de toekomst Waar gaan we naar toe met de bibliotheken met alle nieuwe technologische ontwikkelingen? Komt het nog wel goed? Wat gaat er met ons vak gebeuren? Zo’n honderd collega’s dompelen zich in de Tamboer in Hoogeveen onder in nieuwe kennis zoals AI, de laatste ontwikkelingen over collecties, innoveren met Lego en de ontwikkeling in het bibliotheekvak. Dat gebeurde op uitnodiging van de SGIA, de Stuurgroep Drentse Innovatieagenda. Centraal staat het gesprek met Maxim Februari, filosoof, jurist, columnist en schrijver van Doe zelf normaal over de nieuwe technologische ontwikkelingen en de kansen en risico’s die ze met zich meebrengen. Hoe moeten we hier als bibliotheken op reageren? > Maxim Februari Maxim Februari vertelt dat ontwikkelingen als AI en grote sociale mediaplatforms de onderlinge communicatie gaan veranderen. Je moet hier bewust mee omgaan. De vraag moet zijn wat wij van de technologie willen, wat het moet kunnen. De technologie is niet de bepalende factor. Daar staat tegenover dat je nu nog niet goed weet waar je op moet letten. Wat is betrouwbaar? We moeten zelf manieren vinden om die garantie te krijgen. Een weergave van het volledige interview kun je lezen via deze link. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication