23

Biblionet Drenthe Opgave Geletterde samenleving Het voorkomen van laaggeletterdheid is grote uitdaging binnen de maatschappelijke opgave Geletterde samenleving. Hoe kunnen we er als bibliotheken aan bijdragen om de dalende lijn in het leesniveau te laten kantelen? Er komt veel extra geld voor vrij: de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school krijgen een flinke financiële impuls in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Er is ruimte voor meer locaties en voor de verbetering van kwaliteit. We helpen bibliotheken met de aanvraag van middelen en met de uitvoering van de programma’s met kennis, informatie en ondersteuning. Het Drents Leesoffensief loopt door: wij verzorgen trainingen en inspiratiebijeenkomsten voor bibliotheken, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voor docenten. Ook in Noordelijk verband organiseren we samen met de POI’s Fers en Biblionet Groningen inspiratiebijeenkomsten voor professionals in onderwijs en kinderopvang. En dat alles gericht op het vergroten van het leesplezier om kinderen en jongeren meer en beter te laten lezen. n Inspiratie voor de Kinderboekenweek 2023 De Kinderboekenweek is bij uitstek een aanleiding om met het onderwijs aandacht te besteden aan lezen, voorlezen en boeken. Het thema van de Kinderboekenweek 2023 is Bij mij thuis. In samenwerking met IVN en Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) organiseren we voor de derde keer op rij bijeenkomsten voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Gedichten staan centraal. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper kleurt het onderwerp in met een fantastisch, bevlogen verhaal over rijmen, gedichten en mooie zinnen. Leerkrachten maken via werkvormen kennis met bekroonde boeken en met een groot aantal thematitels; thematitels dit zijn de boeken die gekozen zijn bij het thema van de Kinderboekenweek. Deze vorm van deskundigheidbevordering werkt naar twee kanten. De leerkrachten krijgen in korte tijd veel titels in handen en tegelijkertijd maken ze kennis met een aantal nieuwe 23 werkvormen voor de boekenkring op school. Een raamposter voor met twee gedichten van Sjoerd Kuyper is dan een goede start. De materialen blijven beschikbaar voor de leerkrachten en de scholen. We richten ons als bibliotheken op het leesplezier om het lezen te versterken. Met de organisatie van bijeenkomsten als deze hopen we daar via de docenten aan bij te dragen. n BoekStart-inspiratieochtend Noord De aanpak van laaggeletterdheid begint bij de jongste kinderen. Dan zijn de woordenschat en taalvaardigheid nog volop in ontwikkeling. De Noordelijke POI’s organiseren voor alle (voor)leesconsulenten in Groningen, Friesland en Drenthe een BoekStart-inspiratieochtend in het Drents Museum in Assen. Belangrijk is de Gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid. De cijfers liegen er niet om en de opgave is groot om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid in gezinnen te doorbreken. Voorlezen op zeer jonge leeftijd heeft veel invloed op het verloop van iemands leven. >

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication