29

Biblionet Drenthe als de collega POI’s. De geboden oplossingen worden echter vaker dan voorheen niet als voldoende ervaren. Over het afhandelen van zogenaamde incidenten heerst overall tevredenheid. Wat betreft de gegevenslevering zijn er vooral wensen. De huidige gegevenslevering beperkt zich tot de wettelijke gegevenslevering. De bibliotheken willen echter gegevens ontvangen die zijn voorzien van duiding om zo de teams goed te kunnen ondersteunen. Datagedreven werken op grond van de beschikbare datasets blijft dan ook een onderwerp dat bibliotheken samen met de POI nader willen uitwerken. Ondanks het gebrek aan middelen voor deze dienstverlening wil ook de POI hierin verder ontwikkelen. Er is tevredenheid over het collectioneren, de communicatie is verbeterd. De netwerkfunctie, ondersteuning en kennisdeling wordt als goed ervaren, ook al wordt het aantal contactmomenten als teveel gezien. De ondersteuning van zowel het DBO als de Drentse innovatieagenda is goed. De DIA is goed georganiseerd en biedt veel kansen. Het gezamenlijk uitvoeren van DIA-projecten met de POI als penvoerder bevalt de bibliotheken goed. De ondersteuning vanuit innovatie is plezierig. De focus mag wel meer worden verlegd van testen naar uitvoering en verspreiding van innovaties. Kennisdeling is belangrijk; de vakinhoudelijke kennis bij innovatie wordt gewaardeerd. 29 De uitkomsten van dit klantoverleg zijn uitgangspunt bij de voorbereiding van het nieuwe activiteitenplan 2025. •

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication