9

Biblionet Drenthe Onder de medewerkers is er een participerend onderzoek gedaan rondom onze weerbaarheid in het digitale domein en cybersecurity. Informatiebeveiliging draait niet alleen om het hebben van technische maatregelen, maar ook om het bewustzijn van onze medewerkers. Voor wat betreft de infrastructuur wordt er continu gewerkt aan het vernieuwen en up-to-date houden van de informatie-architectuur, waaronder het serverpark en de toepassingen. Het telefoonsysteem is nu volledig samengevoegd met de digitale werkomgeving, wat betekent dat alle medewerkers nu overal bereikbaar kunnen zijn. De afdeling is gestart met de ontwikkeling van een dataportaal waar alle kengetallen en de informatiebehoefte van de organisatie worden samengebracht. Als early adopter is Data & Infrastructuur betrokken bij de ontwikkelingen rondom het Wise Analytics-programma van OCLC. n Secretariaat Het secretariaat bood in 2023 secretariële en administratieve ondersteuning aan de medewerkers van Biblionet Drenthe. Daarnaast heeft de afdeling bijgedragen aan het landelijk netwerk door middel van secretariële ondersteuning voor de samenwerkende POI’s in Nederland (SPN). n Klantenservice De klantenservice heeft in 2023 bijna 10.000 telefoontjes ontvangen. Veel vragen gingen over e-books, het verlengen van boeken en de bibliotheekactiviteiten. n Beleid en organisatieontwikkeling Met het vertrek van de bestuurssecretaris en de medewerker die belast was met werkprocessen, zijn de beleidstaken opnieuw geordend. Er zijn nu twee medewerkers op het gebied van beleid en organisatieontwikkeling. De medewerkers schrijven de beleids-en adviesstukken voor het management en ondersteunen diverse overleggen zoals die van de Raad van Toezicht, het Drents Bibliotheken Overleg (DBO) en de de Stuurgroep Innovatie Agenda (SGIA). Ook houden ze zich in 2023 bezig met onderzoek: BiebPanel-onderzoeken voor alle 4 Drentse bibliotheekorganisaties en onderzoek naar de organisatieontwikkeling bij Bind. Verder nemen ze deel aan de taskforce financiële regelingen, leveren ze een bijdrage aan de totstandkoming van de Activiteitencatalogus 2024 en zetten ze stappen om de kwaliteitszorg te verbeteren (zoals de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem) en bereiden ze de certificering van Taalhuizen, de Bindbibliotheken en Biblionet Drenthe (POI) voor. Tot slot adviseren de medewerkers bij de aanpak van diverse organisatievraagstukken, zoals de invulling van het community librarianship, zelforganisatie, het gewenste kennis- en opleidingsniveau van medewerkers en een nieuw sociaal intranet. n Financiën In 2023 verzorgt de afdeling Financiën het financieel beheer en verantwoording voor Biblionet Drenthe. Het volledige financiële jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 7. Daarnaast verzorgt deze afdeling op verzoek van samenwerkende POI’s (SPN) het financiële beheer en verantwoording van SPN en de financiële administratie voor de Stichting Literatuurclubs Drenthe. Verder heeft de afdeling bijgedragen aan de totstandkoming van de Activiteitencatalogus 2024 voor de Bind-bibliotheken. • 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication