11

18 19 Cases Uitgelicht App voor inrichting pocketpark Sinds mei 2018 is gemeente Amsterdam directie Zuidas via een app in dialoog met de direct omwonenden (en andere gebruikers) van een drietal nog in te vullen, verdiepte stukken openbare ruimte in de Benjamin Brittenstraat, Peter Schatstraat en Leonard Bernsteinstraat. Hoe willen omwonenden en gebruikers dat deze worden ingericht? Elke paar weken stelde Zuidas gemeente Amsterdam vragen aan de deelnemers via de app. De ontwerpen van de verdiepte stukken openbare ruimte zullen op basis van die input worden ingevuld met de thema’s ´spelen´, ´ontmoeten´ en ´groen´ en worden begin 2019 afgerond. De Boelelaan opnieuw ingericht Tussen eind juli en de eerste week september 2018 werd het maaiveld in de openbare ruimte aan de De Boelelaan ter hoogte van de VU opnieuw ingericht. Dit werk werd gecombineerd met de aanleg van nieuwe rioolstelsels en de reconstructie van de De Boelelaan zuidzijde. Verdi: de verborgen parel van de stad Op 1 januari 2018 werd deelgebied Verdi onderdeel van Zuidas. Wat betekent dit voor Zuidas? Gregor van Lit, stedenbouwkundig ontwerper en werkzaam bij de directie Zuidas gemeente Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van bestaand stedelijk gebied en intensief betrokken bij Verdi. Wat maakt Verdi uniek? Verdi vormt de overgang van stad naar groen en water. Huidige gebruikers noemen het ‘de verborgen parel van de stad’. Door het gebied te ontwikkelen, ontstaat een aantrekkelijk gemengd woon- en werkgebied met hoogwaardig groen en ruimte voor sport en recreatie. Samen met stadsdeel Zuid is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van Verdi. Vervolgens is Zuidas in gesprek gegaan met bewoners, (water) sporters, bedrijfseigenaren, overige Amsterdammers en geïnteresseerden. Omdat we kijken of we dit gebied voor meer Amsterdammers een aantrekkelijke plek kunnen maken, wilden we bij een brede groep ideeën en meningen ophalen. Hoe zie je de letterlijke en figuurlijke verbinding met de rest van Zuidas ontstaan? Door het verhogen van de kwaliteit van groen, het gebied toegankelijker te maken, en voorzieningen te creëren, ontstaat een natuurlijke verbinding met de rest van de stad. Dit stadsklimaat krijgt karakter door de wijze waarop bewoners en gebruikers het gebied eigen maken. Welke rol speelt duurzaamheid in de ontwikkeling en visie van Verdi? Bij de ontwikkeling van Verdi kijken we specifiek naar de natuurwaarden die in het gebied aanwezig zijn. Delen van het groen horen bij de ecologische hoofdstructuur, en vormen belangrijke (foerageer-) gebieden voor vleermuizen, vogels en andere kleine diersoorten. Het betreft een waterrijk gebied met bosschages, afgewisseld met een meer open landschap. Ook komen er diverse bomenrijen en boomzones voor, met een redelijk grote variatie aan soorten. Bomen hebben hier jarenlang de ruimte gehad om ongestoord tot wasdom te komen. We houden zorgvuldig rekening met de unieke kenmerken van het gebied en daarmee dus ook met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast speelt duurzaamheid ook mee op andere facetten zoals waterberging, goede bebouwing en een prettig stadsklimaat. Strawinksy fietsparkeergarage In mei 2018 vond de officiële opening plaats van de Strawinksy fietsparkeergarage, waar 3.750 fietsen geplaatst kunnen worden. Met de fietsparkeergarage Strawinsky is de derde, grootste ondergrondse fietsparkeergarage bij station Amsterdam Zuid in gebruik genomen, naast die onder het Mahlerplein (3.000 plaatsen) en onder het Zuidplein (2.500 plaatsen). Al deze plekken zijn nodig vanwege de verwachte groei van het aantal treinreizigers op station Amsterdam Zuid: van rond de 100.000 per dag nu, naar 250.000 tot 300.000 reizigers in 2030. Alle drie de fietsparkeergarages in Zuidas zijn de eerste 24 uur gratis te gebruiken. Verwijderen fietsen Met de komst van de ondergrondse fietsenstalling zijn de bovengrondse rekken op het Mahlerplein verwijderd, waardoor hier meer ruimte bovengronds is ontstaan. Daarnaast worden verkeerd geparkeerde fietsen (buiten rekken, vakken of stallingen) op het Zuidplein tot aan Prinses Irenestraat en op het Mahlerplein tot de Mahlerlaan verwijderd op grond van een Algemeen Plaatselijke Verordening, APV. Fietsverwijssysteem Op vijf plekken in Zuidas verschenen in oktober fietsverwijsmasten langs het fietspad. Ze verwijzen naar de fietsparkeergarages en het aantal beschikbare plekken. Zuidas is het eerste gebied in Amsterdam met een fietsverwijssysteem. Hiermee kun je al onderweg naar Zuidas en station Amsterdam Zuid zien óf er plek vrij is en in welke van de drie ondergrondse fietsparkeergarages vlak bij het station. Future Past Glory Voor haar 80-jarig bestaan heeft het Beatrixpark het beeld Future Past Glory cadeau gekregen van de gemeente Amsterdam. Het beeld van 8,50 meter breed en 5,30 hoog is gemaakt door kunstenaarsduo Heringa en Van Kalsbeek. Het beeld is een hommage aan de ontwerper van het park Jakoba Mulder, en staat op een prominente plek in het open grasveld van het park. Bewuste Bouwer Award 2018 Voor de tweede keer werd de Bewuste Bouwer Award uitgereikt in Zuidas om het omgevingsbewust bouwen te stimuleren. Hierbij kozen de stichting Bewuste Bouwers en een publiekspanel de meest bewuste en mooiste bouwplaats in Zuidas. Winnaar 2018 is bouwcombinatie Valley. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dag van de Bouw in Zuidas. Valley kreeg de prijs onder meer vanwege de kwaliteit van de bouwhekken: mooie doeken met duidelijke impressies van wat Valley gaat worden. Ook trof de aannemer maatregelen om de hinder te beperken toen een aantal damwanden toch moest worden nagetrild in plaats van stil geduwd. Dat gebeurde tussen 8.00 en 10.00 uur om zo de overlast te beperken. Vernieuwde City Map Hello Zuidas In september 2018 kwam de nieuwe editie van de City Map uit. De eerste editie hiervan verscheen in 2013. Landschapsarchitect Gloria Font heeft de kaart destijds ontworpen en is ook bij deze nieuwe druk betrokken. De kaart laat zien hoe het gebied zich verder heeft ontwikkeld met meer woongebouwen, hotels, kantoren, winkels en horeca. Snelste verbindingen van en naar het stadscentrum, Schiphol en de groene gebieden aan de rand van Zuidas zijn weergegeven. De Noord/ Zuid-lijn en andere veranderingen in het openbaar vervoer zijn in de kaart verwerkt, evenals de nieuwe fietsparkeergarages en alle dropzones van de Hello Bike. Veiligheidsplatform Hello Zuidas organiseert een aantal keer per jaar een Veiligheidsplatform Zuidas over veiligheid in de openbare ruimte. Grote organisaties zoals RAI Amsterdam, de VU, gemeente Amsterdam directie Zuidas, politie en veiligheidsregio nemen hier deel aan. In 2018 waren er thematische bijeenkomsten over sociale veiligheid, terreurdreiging en brand. Daarnaast werden er in 2018 whatsappgroepen in gebruik genomen; hierbinnen delen security experts onderling snel en efficiënt meldingen en informatie die relevant is in geval van incidenten of calamiteiten. VU- Tentoonstelling Op en onder de Campus Toen in 2017 bouwwerkzaamheden voor de duurzame koude-warmte opslag van het Nieuwe Universiteitsgebouw startten, werden de boringen gecombineerd met wetenschappelijke metingen. Door op iedere meter een grondsample te nemen, kwam een schat aan waardevolle informatie boven van 2,5 miljoen jaar terug tot nu. De expositie die hieruit is ontstaan loopt van 2,5 miljoen jaar terug, naar de toekomst in 2030. Van het vroege Pleistoceen, naar IJstijden, Eridanos, het huidige Holoceen en neemt je mee boven de grond naar veenontginningen, zeespiegelstijgingen naar de ontwikkeling van het universiteitsgebouw en de steeds uitbreidende stad. De expositie biedt de bezoeker een duidelijk beeld van veranderingen in het landschap, naar menselijk ingrijpen in de openbare ruimte met veel bouwplannen en een Zuidas die zich ontwikkelt van een leeg gebied naar kantoorgebied tot woonwerkgebied. Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018 Foto: Jessica Bekker

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication