16

28 29 Gebruikte energie GBC Zuidas vroeg vijftien van haar participanten naar de soort en herkomst van gebruikte energie. Enkele van de bedrijven die deze gegevens invulden, maken gebruik van een combinatie van energiesoorten. Bij acht van de vijftien was de gebruikte energie bekend. groene energie 1 Biogas 2 zonne-energie 3 EU windenergie Foto: NUON 4 Energie Met een nieuw college wil Amsterdam een wezenlijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen van Parijs. De stad heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in Amsterdam terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050. Ook wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn. In Zuidas dragen we hieraan bij, met name door maatregelen om nieuwe, maar ook bestaande bouw van het gas af te krijgen. Gemeente Amsterdam directie Zuidas streeft ernaar dat ook dit gebied in 2040 aardgasvrij is. Nieuwbouwwijken worden vanaf nu geheel aardgasvrij gebouwd, zo veel mogelijk met warmte van lokale en duurzame bronnen. De gemeente stelt eisen aan de energieprestatie van gebouwen, en daagt de markt uit om energiepositief en circulair te bouwen. Een goed lokaal en duurzaam alternatief voor gas is warmtekoude opslag (WKO), waarbij warmte in de zomer wordt opgeslagen om in de winter een gebouw te verwarmen, en in de winter koud water wordt opgeslagen om een gebouw op warme dagen te koelen. De eerste warmtekoudeopslag in Zuidas dateert al uit 2002. Ook het stadswarmte- en koudenetwerk is een goed en duurzaam alternatief, Zuidas is een van de weinige gebieden met een koude netwerk; sinds 2006 tapt Zuidas koude uit de Nieuwe Meer. Gasloze Zuidas Volgens de Gaswet moest een gebruiker altijd op gas worden aangesloten als deze daar om vroeg. Daarom moesten duurzame oplossingen ruimte vrijlaten voor de ‘ouderwetse’ gasleidingen. Dat maakt het soms ingewikkeld in de drukke ondergrond van Zuidas. In de zomer van 2018 is de gasaansluitplicht (voor kleinverbruik) uit de landelijke Gaswet geschrapt. Er wordt al enkele jaren gewerkt aan een gasloze Zuidas. Dat begint met het sturen op duurzame alternatieven bij nieuwbouw. Om dit te formaliseren is recentelijk een warmte- en koudeplan opgesteld dat de gemeente en ontwikkelaars handvaten geeft om gasloos te bouwen. Ook bestaande bouw gasloos Naast het actief sturen op het gasloos opleveren van nieuwbouw, werkt gemeente Amsterdam directie Zuidas ook aan het systematisch afkoppelen van gasaansluitingen. Zuidas onderzoekt in samenwerking met relevante partners de mogelijkheden van een saneringstraject, waarbij in eerste instantie de grootste gasaansluitingen moeten worden afgesloten. Door partijen actief te benaderen, en afspraken te maken over een tijdspad waarin gezocht wordt naar een duurzame oplossing, moet dit mogelijk worden gemaakt. De uitvoering hiervan wordt in de update van MENZ (Masterplan Energie en Nutvoorzieningen Zuidas) geregeld, die in 2019 wordt opgeleverd. Inmiddels zijn in het stationsgebied de eerste stappen gezet en zijn twee gebouwen, WTC (gedeeltelijk) en Station Zuid, van het gas af. 1 groene energie (afkomst onbekend) 1 Beeld: RVO Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication