20

36 37 Water en groen in bouwenvelop Op het gebied van beleid wordt ook rekening gehouden met groen, water en duurzaamheid. Directie Zuidas heeft hiervoor regels opgenomen in de bouwenvelop. Groen draagt immers in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en het klimaatbestendig maken van Zuidas. Om groene daken te borgen bijvoorbeeld, is opgenomen in de bouwenvelop dat men verplicht is om op een gebouw onder een bepaalde hoogte intensief en hoogwaardig groen toe te passen. Dit betekent dat het groen aantrekkelijk moet zijn, moet bijdragen aan de biodiversiteit en bruikbaar en toegankelijk moet zijn. Opgaven voor de stad ten aanzien van extremere neerslag en klimaatverandering vragen om verdere specifieke eisen in de bouwenvelop. Bij het ontwerpen van gebouwen moet het vasthouden en vertragen van hemelwater worden meegenomen. Zo is vastgesteld dat de minimale waterberging op een kavel de totale kaveloppervlakte x 60 mm moet zijn per 24 uur. Bomen maken plaats voor Zuidasdok Foto: Anton Meester 6 Water & Groen In februari 2018 is het Plan voor een Groene Zuidas vastgesteld door de gemeenteraad. Gemeente Amsterdam directie Zuidas gebruikt verschillende instrumenten om het plan voor een groene Zuidas uit te voeren. Biodiversiteit Sinds de zomer van 2018 heeft gemeente Amsterdam directie Zuidas een eigen adviseur op het gebied van biodiversiteit. Deze adviseur zorgt ervoor dat bij beleid en ontwerp op het gebied van water en groen de biodiversiteit in acht wordt genomen. Ecologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en projectleiders houden werksessies waarin ze kansen verzamelen om biodiversiteit te vergroten. Deze kansen worden samengebracht op een ‘kansenkaart’, die vervolgens wordt meegegeven aan een toekomstig ontwikkelaar en/of architect. Om het Zuidasdokproject uit te kunnen voeren, worden bomen en ander groen gekapt in de bermen van de A10 Zuid en in de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. In februari 2018 startte de kap van 630 bomen. De bomen worden op het ‘laatste moment’ weggehaald, zodra het noodzakelijk is, rekening houdend met het kapseizoen dat loopt tussen 1 november en 31 maart. Deze groene stukken zijn vaak spontaan ontstaan, waardoor bomen dicht op elkaar staan en wortels met elkaar zijn vergroeid. Hierdoor hebben de meeste bomen weinig overlevingskans bij verplanten. Bomen die wel gezond zijn en naar verwachting een lang leven voor de boeg hebben, worden verplant. Dit zijn er echter niet veel. In totaal zullen over de gehele projectperiode 14.400 bomen worden gekapt. De ruimte die op deze manier gecreëerd wordt voor de bouw van Zuidasdok, heeft invloed op de beleving van het gebied. Na de oplevering van Zuidasdok zal er groen terugkomen, met name kwalitatief beter groen, dus minder bomen in aantal, maar wel van betere kwaliteit en meer diversiteit in de beplanting. Het hout van de gekapte bomen gaat naar Stadshout en krijgt daarmee een tweede leven. Foto: Jeroen Assen Foto: ???? Foto: Jeroen Assen Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication