5

6 7 Van bezit naar gebruik Onderdeel van de transitie in mobiliteit is dat we steeds meer van bezit naar gebruik gaan. Ook in Zuidas zien we steeds meer deelfietsen, deel e-bikes en elektrische deelauto’s. Via mobiliteitsbudgetten laten werkgevers hun werknemers zelf beslissen hoe zij naar hun werk willen gaan. Foto: Accenture 1 Mobiliteit & Logistiek Het goederen- en personenvervoer zijn in Nederland samen verantwoordelijk voor 24% van de totale CO2 uitstoot. Daarnaast heeft verkeer en vervoer ook een grote impact op de sfeer en de leefbaarheid in een gebied. Gemeente Amsterdam directie Zuidas, Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas, BYCS en de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas werken al jaren aan duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in Zuidas in het Slimmer en Duurzaam programma. Slimmer en Duurzaam gaat over de transitie in mobiliteit, waarbij luchtkwaliteit, duurzaamheid, maar ook transport, logistiek en innovatie een belangrijke rol spelen. We staan aan de vooravond van het Zuidasdok, een ingrijpende infrastructurele maatregel die een grote impact heeft op de bereikbaarheid in Zuidas. Op lange termijn heeft dit een positieve impact, maar op korte termijn moeten we alle zeilen bijzetten om Zuidas op een duurzame manier bereikbaar te houden. Het programma Slimmer en Duurzaam werkt samen met grote werkgevers om te komen tot een aanbod van een slimme mix van modaliteiten, flexibel en van deur-tot-deur. Gemeente Amsterdam directie Zuidas, partners en betrokken werkgevers in het gebied hebben afgelopen jaar een gezamenlijke uitvraag gedaan voor de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS). Met deze dienst kan een reiziger met één handeling zien welk vervoermiddel hij of zij op dat moment het beste kan gebruiken, aangepast op persoonlijke voorkeuren en omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor, en kan meteen reserveren en betalen. Een dergelijke dienst wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas en de regio structureel te verbeteren. In januari 2019 is de aanbesteding gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de MaaS-dienst eind 2019 operationeel is. Het nieuwe reizen uitproberen Hierop vooruitlopend zijn in Zuidas verschillende pilots gelanceerd die Zuidas werknemers de gelegenheid geven om deze manier van flexibel reizen en het combineren van verschillende vervoermiddelen uit te proberen. Zo konden Zuidas werknemers die ten noorden van Amsterdam wonen, kennis maken met het gebruik van de Noord/ Zuid-lijn als aanvulling op hun gebruikelijke autoreis naar Zuidas. Tijdens de Zuidas Mobility Experience lieten 75 Zuidas Foto: Kees Winkelman Gemiddelde waardering reis Zuidas van verschillende modaliteiten 7,1 werknemers een maand lang de eigen auto staan en konden ze allerlei vervoermiddelen uitproberen. Een ander experiment vond plaats in het WTC, waar werknemers van huurders de kans kregen om de auto te laten staan en één of meer dagen per week gratis met het OV van en naar het werk te reizen. Fiets Uiteindelijk blijft de fiets, samen met lopen, het meest duurzame vervoermiddel. Zuidas werknemers worden zo veel mogelijk gestimuleerd om met de fiets naar het werk te gaan in het Slimmer en Duurzaam programma. Ook in combinatie met het openbaar vervoer is de fiets in Zuidas een prima vervoermiddel, met eigen fiets of bijvoorbeeld een Hello Bike deelfiets, waarmee het laatste stuk van de reis eenvoudig kan worden afgelegd. Er was in 2018 sprake van een positieve trend. Zo nemen mensen die op een afstand van minder dan vijf kilometer van Zuidas wonen steeds vaker de fiets (bron: Mobiliteitsonderzoek 2018). Hierbij zien we dat de e-bike in 2018 steeds meer aan terrein wint. Foto: S. Pennington de Jongh Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication