7

10 11 Cases Mobiliteit Go Cycling In oktober 2018 werd de campagne Go Cycling gelanceerd door BYCS in samenwerking met Zuidasdok, Gemeente Amsterdam directie Zuidas, GBC Zuidas en Hello Zuidas. Bewezen is dat fietsen naar het werk ziekteverzuim vermindert en langdurige uitval helpt voorkomen. Fietsen bevordert bovendien de mentale gezondheid. Op www.gocycling.org staan tips voor werknemers, informatie over regelingen voor fietsers, lokale routes en opties voor het kopen, leasen of delen van fietsen en e-bikes. Daarnaast bevat de site informatie over wat werkgevers kunnen doen om fietsen voor medewerkers aantrekkelijk te maken. WAVE Als alternatief voor jongeren die massaal met het OV, scooter of auto reizen, veel schermtijd hebben en weinig bewegen, is BYCS gestart met WAVE, een aanpak die jongeren stimuleert om de fiets te pakken. De campagne startte in september bij het ROC College Zuid. Studenten hebben daar gratis een Swapfiets gekregen. In ruil daarvoor moesten ze wekelijks feedback sturen over hun ervaringen. E-bike try-out Om medewerkers van Zuidas te enthousiasmeren voor de elektrische fiets als alternatief voor auto of OV heeft GBC Zuidas een try-out georganiseerd waarbij twintig medewerkers van verschillende bedrijven de kans kregen om twee weken te fietsen op een Speed Pedelec (45 km/u). Deelnemers waren zeer enthousiast, sommigen hebben een Speed Pedelec aangeschaft, anderen overwegen dit. Infrastructuur, aanschafkosten en weersomstandigheden zijn hierbij bepalend, bleek uit de achteraf gehouden enquete. Impactmeting van slim werken bij EY EY heeft in 2018 de waarde van haar ‘slim werken’-aanpak in kaart gebracht. Hiervoor is een Total Value concept gehanteerd waarmee ze economische, sociale en milieu-impact kwantificeren en monetariseren. Door medewerkers flexibel te laten werken, heeft EY van 2014 t/m 2018 een gemiddelde maatschappelijke waardecreatie van 5,3 miljoen euro per jaar gerealiseerd. De grootste positieve impact lag op sociaal vlak, vanwege de tijd die werknemers anders konden besteden dan aan reizen. Kosten van thuiswerken wogen niet op tegen bijvoorbeeld de verhoogde productiviteit, de vermindering van ongelukken en de reductie van CO2 PM10 (fijnstof) uitstoot. en Fietsen in Zuidas BYCS heeft tijdens het We Make the City festival iedere dag iets georganiseerd ten behoeve van fietsstimulering in Zuidas. In de fietsenstalling onder het Gustav Mahlerplein was een expositie over stedenbouwkunde en architectuur waarin fietsen centraal stond. Samen met de Hogeschool van Amsterdam werd een lezing gegeven over de rol van de fiets in de stad van de toekomst: Where can the bicycle take us? Daarnaast werden fietstours georganiseerd van Zuidas naar de NDSM: We Bike the City. Zuidas Mobility Experience 2.0 Een maand lang allerlei vervoermiddelen proberen en de eigen auto laten staan. 75 Zuidassers deden het tijdens de tweede Zuidas Mobility Experience in april 2018. Met de Zuidas Mobility Experience konden werknemers in Zuidas een nieuwe manier van reizen ervaren, gratis en vrijblijvend. De input die opgehaald is uit deze en de eerste Zuidas Mobility Experience geeft inzicht onder welke voorwaarden de eindgebruiker in de toekomst MaaS wil gebruiken. Deze wensen en behoeften zijn verwerkt in de eerder genoemde aanbesteding MaaS Zuidas. Hello bike 160 17 hello Bikes dropzones 15.000 200+ app downloads ritten per dag Duurzame mobiliteit bij Stibbe Bij het betreden van het nieuwe pand aan het Beethovenplein heeft Stibbe meteen haar parkeerbeleid aangepakt. Hierdoor zijn het wagenpark en de daarmee gepaard gaande CO2 -uitstoot aanzienlijk afgenomen. Medewerkers gaan nu voornamelijk met het openbaar vervoer en per fiets naar hun werk. Daarnaast hoeven zij door alle moderne middelen in het nieuwe pand, maar ook de middelen die het kantoor beschikbaar stelt, nauwelijks nog (internationaal) te reizen. Elektrische deelauto´s Verschillende bedrijven in Zuidas maken gebruik van deelauto’s voor zakelijke doeleinden. Werknemers kunnen zo met trein of fiets naar het werk komen, en zo nodig toch met de auto naar een afspraak gaan. Nog beter dan delen is elektrisch delen. In Zuidas maken ABN AMRO en EY sinds kort gebruik van Amber, een deelauto-aanbieder met alleen elektrische auto’s. Door middel van een app kunnen gebruikers direct een auto reserveren, naar hun zakelijke afspraak gaan en ’s avonds weer naar huis met fiets of openbaar vervoer. Foto: TCA Elektrisch rijden bij Van Lanschot Kempen In de periode van 23 september tot 1 november 2018 ruilden 25 leaserijders bij Van Lanschot Kempen twee tot drie dagen hun eigen leaseauto in voor een elektrische. De meeste medewerkers waren positief verrast en enthousiast na de proefrit en overwegen om bij een volgend keuzemoment voor een elektrische auto te gaan. Rijden was stil, prima voor woon- werkverkeer en het opladen vrij eenvoudig. De actieradius was bij enkelen nog een zorg vanwege een grote woon-werk afstand. Foto: GBC Zuidas Foto: Kees Winkelman TCA en RAI Amsterdam stimuleren gebruik elektrische taxi’s Op de Dag van de Duurzaamheid 10 oktober 2018 zette Taxicentrale Amsterdam (TCA) uitsluitend elektrische taxi’s in voor ritten vanaf RAI. Tevens is afgesproken dat duurzame taxi’s voortaan voorrang krijgen bij evenementen. Dit houdt in dat emissievrije taxi’s altijd vooraan komen te staan wanneer een taxistandplaats bij de RAI wordt ingezet. Gedragsinterventies It’s Your Choice Dit reisconcept, ontwikkeld in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en ORAM, speelt in op de intrinsieke behoefte van de reiziger aan (keuze)vrijheid. Met een knipoog en een no-nonsense boodschap werd een Duwtje gegeven naar de metro of andere OV-optie. Geen discussie over het beste vervoermiddel, geen belerend vingertje. Het reisconcept bestond uit twee onderdelen: ten eerste een Low Car Diet e-bike pilot waarbij 31 werknemers van o.a. VUmc en Loyens & Loeff een maand lang vanuit Waterland naar Metrostation Noord fietsten om over te stappen op de Noord/Zuid-lijn. Maar liefst zes mensen schaften meteen een e-bike aan! Daarnaast hebben 32 ‘Waterlanders’ gebruik gemaakt van een gratis probeeraanbod dat verspreid werd per post na aanmelding via de app Flitsmeister. Een uniek OV-startpakket voor de reisroute Waterland-Zuidas waarin zowel Bus-Tram-Metro tickets zaten als een van deur-tot-deur reisadvies en overzicht van alle fietsverhuur mogelijkheden. Er zijn daarnaast verschillende adviesgesprekken met werkgevers gevoerd waarbij beleidsaanpassingen zijn gedaan zoals de default: tot welk vervoermiddel worden medewerkers gestuurd als ze in dienst treden. Dashboard Bereikbaarheid Zuidas De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas is een samenwerkingsverband van grote werkgevers in Zuidas. De Taskforce heeft in 2018 het Dashboard Bereikbaarheid Zuidas in het leven geroepen. Gegevens vanuit verschillende bronnen over de bereikbaarheid van de auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn hierin samengebracht. Het dashboard brengt bereikbaarheid van Zuidas in beeld, zodat gerichte actie kan worden ondernomen om de bereikbaarheid op peil te houden en te verbeteren. Breikers In 2018 vestigde werkgeversnetwerk Breikers zich in Zuidas. In samenwerking met Breikers hebben ruim 200 bedrijven in heel Amsterdam ervoor gezorgd dat dagelijks bijna 10.000 mensen minder in de spits reizen. Breikers gaat nog intensiever samenwerken met verschillende lokale partijen in Zuidas zoals Hello Zuidas en GBC Zuidas, om werkgevers nog beter te kunnen adviseren hoe zij het woon- werkverkeer voor hun werknemers zo slim, duurzaam én gemakkelijk mogelijk kunnen maken. Van A tot Zuidas Gemeente, bedrijfsleven en andere organisaties bedenken dagelijks nieuwe oplossingen voor verduurzaming van mobiliteit en goede bereikbaarheid. Om als werkgever én als reiziger een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en alternatieven, is het platform www.vanatotzuidas.nl in het leven geroepen. Hier vindt men een helder overzicht van actuele mobiliteitsprogramma’s, aanbieders en producten die kunnen helpen om medewerkers duurzaam en efficiënt te laten reizen, óf om als reiziger een duurzame mobiliteitskeuze te maken. Foto: Kees Winkelman Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication