8

12 13 Symphony toren is een week lang geturfd wat er binnen kwam. Niet alleen werd de omvang van het probleem én de noodzaak tot maatregelen duidelijk, ook bood het onderzoek handvatten voor concrete interventies op de korte en lange termijn. De meest geschikte aanpak lijkt vooralsnog die van de Trias Logistica, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van onnodige bewegingen, vervolgens op efficiënter vervoeren door middel van bundelen en pas in laatste instantie op stimuleren van elektrisch vervoer. Foto: RAI Amsterdam E-bikes Accenture Accenture deed in juli 2018 een proef met e-bikes. 50 Accenture collega’s testten een gewone of high-speed fiets voor woon- werkverkeer. Er waren mensen die elke dag 40 km fietsten in plaats van met de auto van en naar het werk te reizen. In 2019 wil Accenture de e-bikes vast onderdeel maken van het mobiliteitspakket. Zuidasdok update Zuidasdok is op dit moment een van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland, Met Zuidasdok worden Zuidas en de Noordelijke Randstad beter bereikbaar. De A10 Zuid verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Er is in dit project veel aandacht voor groen; de openbare ruimte en de tunneldaken krijgen een groene inrichting en ook de gebouwen die onderdeel zijn van het station worden voorzien van een groen dak. Het ondergronds brengen van de weg over een lengte van circa een kilometer verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor minder geluidsoverlast in het centrumgebied. Zuidasdok wordt gerealiseerd door bouwcombinatie ZuidPlus. Voor het leveren van bestellingen maakt ZuidPlus waar mogelijk gebruik van elektrische bestelwagens, dit zorgt voor minder CO2 uitstoot. De bouw gaat in 2019 van start. Het project is naar verwachting in 2028 gereed. Logistiek Onderzoek horecabelevering In 2018 startte de HvA, in samenwerking met Hello Zuidas, onderzoek naar horecabelevering in Zuidas. Hieruit kwam naar voren dat er nog niet een groot bewustzijn is over de impact van belevering. Ook voor duurzame horecaondernemingen is bevoorrading geen prioriteit. De huidige bereikbaarheid van Zuidas is goed, en ondernemingen ervaren in verhouding Bufferterrein RAI Amsterdam In september opende RAI Amsterdam een nieuw bufferterrein in Amsterdam Westpoort. Bij beurzen waarbij een drukke opbouw en/of afbouw te verwachten is, wordt het terrein buiten Zuidas gebruikt voor vrachtverkeer om de verkeersstromen van en naar de RAI te reguleren. Op de 15.000 m2 bufferterrein is plek voor 90 vrachtauto’s. Hier wordt het vrachtverkeer geregistreerd en mag dan op afroep doorrijden naar RAI Amsterdam. Vrachtwagens arriveren zo op het juiste moment bij de RAI en zijn zo snel mogelijk weer weg. Hiermee worden opstoppingen en zoekverkeer in de buurt van de RAI voorkomen, wordt de weinig problemen met de bevoorrading, waardoor de urgentie niet altijd gevoeld wordt. Ook mogelijke infrastructurele impact zoals de bouw van Zuidasdok wordt niet meegenomen in beslissingen. Om ‘future proof’ te zijn startte de HvA samen met Hello Zuidas met het in kaart brengen van horecalogistiek. De eerste resultaten werden gedeeld tijdens We Make the City in Circl. Het onderzoek zal in 2019 verder uitgevoerd worden. uitstoot beperkt en een efficiënte opbouw en afbraak gerealiseerd. Op het moment dat de RAI het bufferterrein niet nodig heeft, kunnen andere partijen gebruik maken van de ruimte. Het bufferterrein is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam. CO2 Hiernaast draaide RAI Amsterdam samen met haar logistieke partner DB Schenker een logistieke pilot tijdens Metstrade, vakbeurs voor de pleziervaartindustrie. Tijdens de op- en afbouw van Metstrade bood DB Schenker exposanten de mogelijkheid goederen af te leveren bij een overslagfaciliteit buiten Amsterdam. De goederen werden gegroepeerd en in een milieuvriendelijke Scania LNG-truck van en naar de RAI vervoerd. Hier werden goederen met elektrische heftrucks gelost. Poortonderzoeken Om te komen tot emissievrije bevoorrading, moet eerst duidelijk worden wat voor wie op welk moment geleverd wordt. Samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam voerde GBC Zuidas poortonderzoeken uit. Bij het WTC, de VU, ABN AMRO en de Caroline Gehrels, Arcadis | Foto: GBC Zuidas Green Deal Zero Emission Stadslogistiek In mei 2018 ondertekenden aanwezigen bij het jaarlijkse CEO-ontbijt namens GBC Zuidas de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Met de ondertekening zegden bedrijven toe zich in te zetten voor emissievrije stadslogistiek in 2025. De nadruk ligt hierbij op facilitaire inkoop, afval en post- en pakketbezorging. Enerzijds bevestigt de ondertekening het draagvlak op directieniveau voor deze ambitie, anderzijds geeft het toegang tot een netwerk waarbinnen laagdrempelig kennis en ervaring op het gebied van slimme en schone logistiek wordt gedeeld. We Make The City Tijdens het Amsterdam brede festival We Make The City (20 tot en met 24 juni 2018) organiseerden BYCS, GBC Zuidas, Hello Zuidas en ORAM een goed bezocht programma in Circl rondom emissievrije stadslogistiek. Naast Geert Kloppenburg als hoofdspreker, werden deelsessies georganiseerd rondom pakket- en Leveringen aan horeca per week 143 leveranciers postbezorging per fiets (BYCS), facilitaire inkoop (GBC Zuidas), horecalogistiek (Hello Zuidas) en bouwlogistiek over water (ORAM). Al deze sessies waren onderdeel van projecten die bijdragen aan de ambitie Emissievrije stadslogistiek in 2025. Elektrificatie bij Sixt Autoverhuurder Sixt heeft in 2018 ingezet op het vergroten van de elektrische vloot. Er zijn verschillende nieuwe modellen toegevoegd, waaronder Jaguar I-PACE, Tesla Model S en Volkswagen e-Golf. Nu kan er in elke categorie voor een elektrisch alternatief gekozen worden. Ook het aandeel van plug-in hybride voertuigen is vergroot. Daarnaast heeft Sixt geïnvesteerd in eigen laadinfrastructuur: de eerste laadmogelijkheden voor elektrische auto’s werden geïnstalleerd op de vestiging RAI Amsterdam en inmiddels hebben alle vestigingen in en rondom Amsterdam laadboxen gekregen. Ook 245 leveringen Bron: HvA, onderzoeksprogramma Urban Technology zijn er op het Amsterdamse fleetdepot snellaadpalen geplaatst. Hiermee kunnen de elektrische auto’s weer snel ingezet voor de volgende verhuur en kunnen nog meer klanten voor een uitstootvrije auto kiezen. Bouwlogistiek over water De bouw neemt enorm toe in Zuidas. Naast woningen en kantoren staat de realisatie van Zuidasdok en station Zuid tot 2028 op het programma. Hoe zorgen we ervoor dat de aanvoer van bouwmaterialen een minimale impact heeft op de omgeving? Een alternatief voor vervoer over de weg is vervoer over water. Veel bouwmaterialen kunnen vanuit de Amsterdamse haven over het water naar een bouwhub worden vervoerd, bijvoorbeeld in de Nieuwe Meer. Vanuit daar kan het verder naar de bouwbestemming met kleinere vervoersoplossingen (bakfietsen, elektrische karretjes). Resultaten Poortonderzoek HvA bij drie grote bedrijven in Zuidas; aantal stops per uur, per productgroep 120 Afval 100 80 Bloemen Drukwerk Eten en Drinken Facilitair ICT/Techniek Kantoorinrichting Overigen/Diversen Post en Paketten 60 40 20 0 7:00 Bron: Districon 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 Tijd 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Frequentie Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication