3

REDACTIONEEL COLOFON Lidmaatschap /abonnement Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2019: € 69,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 88,50. Jeugdleden € 25,-. Opzeggen: voor 1 oktober 2019. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. • Wil je een verzamelband bestellen of een nummer nabestellen? Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, telefoon: 079-3681215 e-mail: secretariaat@groei.nl facebook.com/GroeiNL instagram.com/groei_en_bloei youtube.com/user/Groeienbloei1 nl.pinterest.com/groei twitter.com/GroeiNL TIJDSCHRIFT REDACTIE Anne Boot (eindredacteur), Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactiesecretaresse), Sandra Verkic (beeldredacteur), Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer Telefoon: 079-3681235 E-mail: redactie@groei.nl VORMGEVING M&D vormgevers DRUKKERIJ Moderna Printing, Paal-Beringen DISTRIBUTIE B.V. Aldipress, Utrecht; AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIEVERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar telefoon: 072-2010140 e-mail: info@55communications.nl PLANTENWEBSHOPS @le_potager_darthur is 17 jaar oud en hij komt uit Brussel. Zijn ouders hebben hem niet zo genoemd. Natuurlijk niet. Die gaven op het gemeentehuis ooit de naam Arthur Motté op. Maar meer dan achtduizend mensen kennen hem als @le_potager_ darthur. Dat zijn allemaal mensen die én van moestuinieren én van Instagram houden. En ze zijn zeer gesteld op Arthurs groene posts, want ze volgen hem op de voet. Even verderop in dit nummer vertelt hij in Instatuin waarom hij op Instagram zit. Een van de redenen: hij wil jongeren tonen dat er een wereld bestaat buiten videogames en telefoonspelletjes. Grappig als je er langer over nadenkt: online mensen proberen over te halen om offline te gaan. Hoe dan ook: de smartphone, tablet en laptop zijn niet meer weg te denken uit deze wereld. Ook niet uit de groenwereld. Zelfs planten kopen kun je namelijk online doen, overal ter wereld, want in de virtuele wereld bestaan geen grenzen. Vier fervente onlinekopers (niet alleen jonkies) komen aan het woord over de vele voordelen ervan. Soms is de reden heel praktisch: het ontbreken van een rijbewijs bijvoorbeeld. Als je dan in een gebied woont waar nauwelijks kwekerijen zijn … Maar hoe gaat dat versturen dan in zijn werk? Het gaat toch om een levend product. Hoe ga je daarmee om? Ik wist het niet, maar nu wel. En jij ook als je dit nummer hebt gelezen. Veel lees- en kijkplezier! © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. Jasker Kamp (hoofdredacteur) jasker@groei.nl G R O E I&BL O E I– OK T OB E R –2019 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication