33

33 Keninginne fan 'e Wâlden terug uit Afrika Het voorjaar is nu echt in volle gang. De gekraagde roodstaart, een boerenlandvogeltje, is weer terug in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Deze soort strijkt ieder jaar voor een paar maanden in de houtwallen en elzensingels neer om te broeden. De leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgen met de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor het behoud van deze landschapselementen. De gekraagde roodstaart overwintert in West Afrika in de Sahel. De afgelopen 60 jaar is de Sahel niet zo nat geweest als nu. Daardoor is er veel groen en leven er veel insecten die als voedsel dienen voor de gekraagde roodstaart. Verwacht wordt dat de vogels door de overvloed aan eten, in goede conditie terugkomen in de Wâlden. De onderzoekers van Altenburg en Wymenga, die de komende weken broedvogels gaan tellen, hopen dat we de natte winter in Afrika terug gaan zien in het aantal broedvogels in de elzensingels en houtwallen. In het gebied tussen Drachten en Dokkum zullen een aantal telrondes worden gehouden. Dit is in de periode april tot en met juni en meet het effect van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De onderzoekers letten dan vooral op zingende en alarmerende vogels wat wijst op een territorium of een nest. Naast de landschapselementen worden ook ca. 100 nestkasten bij Eastermar en Surhuzum onderzocht om te kijken hoeveel jonge vogels er zijn. Dit voorjaar worden ook de vleermuizen geteld in vaste transecten, stukken singel of wal, in de Noardlike Fryske Wâlden. De tellingen, voor zowel de broedvogels als de vleermuizen, worden gedaan in opdracht van de agrarisch natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden Het kan dus zijn dat grondeigenaren de komende periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met dit onderzoek. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op tel. 0511 – 745200 (tussen 9 en 12 uur).

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication