13

13 Ledenvergadering “De Laatste Eer” Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Surhuizum houdt op maandag 11 april a.s. ’s avonds om 20.00 uur haar ledenvergadering in MFC De Delfeart. Agenda: • Opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Benoeming kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • • Rondvraag Het bestuur: J. Dijkstra, voorzitter W. Elzinga, secretaris Dodenherdenking Bestuursverkiezing: W. Elzinga aftredend, niet herkiesbaar Kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication