41

41 gen hint. Het zoekplaatje betreft een windwijzer met een haan. Toch maar eens op zoek naar enkele “hanenfamilies” in het dorp. Gelijk beet, te weten bij de familie W. de Haan aan de Deutechemstrjitte. Dus toch min of meer een hint. Zo gedacht, zo gedaan. Hier kraait de haan victorie, misschien kraait er ook geen haan naar. Als afsluiting een toepasselijk gezegde: je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen.” En daarmee zit Jelle weer helemaal in de goede richting, zoals altijd. Wij hijsen met het zoekplaatje dan wel bijna de zeilen, maar voor Jelle kunnen we de vlag wel in top hijsen met alle goede oplossingen die hij in de loop van de tijd heeft ingediend. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere vaste inzenders! De laatste oplossing van deze keer is ingestuurd door voor de schrijver van deze rubriek niet geheel onbekenden. Bovendien zijn zij ter plaatse van het zoekplaatje deskundig en ook nog een “hanenfamilie” zoals Jelle het zo mooi omschreef. Wobbe en Annie de Haan stuurden de volgende tekst: “Twa hoantsjes op de Deutechemstrjitte 19 mei de kop yn‘e wyn sjogge út oer Surhuzum. De foarste op it skoarstienboerd hat Surhuzum op it each, de oare efter op it túnhokje sjocht út oer it fjild en de Surhúster feart. Dizze stiet op het zoekplaatje en is fanôf de Schuurmanswei oer de hage krekt te sjen. Rjochts op de foto is nog een stuk fan ús moaie wite bjirkebeam te sjen dy’t heit Jap Brouwer der 35 jier ferlyn as in lytse prikke hinne set hat. Hy moest ris witte hoe grut at dy beam wurden is...” Ook wat die laatste betreft, valt de appel niet ver van de boom, maar de oplossing waar het hier om gaat, had natuurlijk niet beter omschreven kunnen worden. Dan als opdracht een zoekplaatje uit de oude doos, toen nog maar net was gestart met het zoekplaatje, van september 2009! Hoewel wij niet verwachten dat u die Grutte Gelf nog heeft liggen, doen we het toch zonder hint. En voor deze laatste verwachten wij natuurlijk enorm veel oplossingen. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication