43

43 Wurklist 6 april 8 april 9 april 10 t/m 16 april 11 april 14 april 15 april 16 april 22 april 23 april 4 mei 7 mei 10 mei 20.00 uur 19.30 uur va. 17.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 19.30 uur va. 17.00 uur 19.30 uur va. 17.00 uur 20.00 uur Spreuk van de maand “Je kunt beter een blauwtje lopen, dan een groentje blijven!” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: eeuwig Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 25 april 2022 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl Extra informatieavond zonnedakenproject in De Delfeart. Klaverjassen in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Deurcollecte voor de Hartstichting. Ledenvergadering “De Laatste Eer” in De Delfeart. Witte donderdag, dienst in de Doarpstsjerke. Goede Vrijdag, dienst in de Doarpstsjerke. Eerste Paasdag, dienst in de Doarpstsjerke. Klaverjassen in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Dodenherdenking in de Doarpstsjerke. Dorpscafé in De Delfeart. Ledenvergadering Plaatselijk Belang in Pannenkoekenhuis Landzicht.

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication