12

12 meer in alle dorpen stopt maar hoofdzakelijk langs de N358. Op verzoek van PB Surhuizum is aan het plan van de H&I toegevoegd dat de nieuwe snelle buslijn nooit ten koste zou mogen gaan van de bestaande buslijnen. Mogelijke fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Tot slot stond er nog een bijzonder punt op de agenda. Namelijk de mogelijke fusie van onze gemeente Achtkarspelen en onze buurgemeente Tytsjerksteradiel. U heeft vast wel meegekregen dat er de laatste tijd weer wat meer gesproken wordt over een mogelijke fusie tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Aanleiding dat hier momenteel meer over gesproken wordt is dat het personeel van de beide gemeenten die nu al samenwerken in een zogenaamde werkmaatschappij hebben uitgesproken dat men de huidige manier van werken niet meer gangbaar vindt. Daarom moet er een knoop worden doorgehakt. Worden onze gemeenten samen één in een fusie of blijven we zelfstandig verder werken en wordt de “werkmaatschappij 8K / Tdiel”, zoals dat heet, opgeheven. De gemeenteraden van beide dorpen zullen hierover binnenkort moeten stemmen. PB Buitenpost liet kortgeleden via de media al weten dat ze de gemeente zou willen vragen om in dit besluit ook de bewoners van de gemeente mee te nemen. Pleatslik Belang Surhuzum had zelf ook bedacht om de mening onder Surhústers te peilen tijdens de ledenvergadering. Hierbij kwam een duidelijk geluid naar voren: ‘wij weten niet eens waarover wij moeten stemmen’. Ook dit vonden wij een duidelijke uitkomst van de peiling en we zullen deze uitkomst ook doorspelen naar de gemeenteraad. Inmiddels weten we vanuit de Federatievergadering met andere dorpsbelangen in Achtkarspelen dat onze gemeente ook voornemens is om binnenkort in ieder dorp een inspraakavond te organiseren in samenwerking met de dorpsbelangen. Hiervoor kan u binnenkort een uitnodiging verwachten in de Grutte Gelf. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Surhuzum

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication