3

3 Afscheid Met dit nummer neemt de redactie afscheid van drie trouwe redactieleden. Een jaar geleden gaf Meindert aan dat hij ging stoppen met zijn redactiewerk voor de Grutte Gelf. En begin dit jaar hebben ook Auke en Djoeke aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor het dorpsblad. Dertig jaar geleden, in januari 1993, is Djoeke toegetreden tot de redactie van de Grutte Gelf. Destijds werd de binnengekomen kopij, vaak nog handgeschreven, onder meer door Djoeke uitgetypt (jawel op een typemachine) en gecontroleerd op spellings- en typefouten. In 1996 werd de overstap naar de computer gemaakt en werd de kopij ook wel eens op diskette ingeleverd. Sinds 2001 kan er ook met de Gelf-redactie gemaild worden, met als gevolg dat er steeds minder kopij binnen die nog uitgetypt moet worden. Naast de controle van de Nederlands stukjes zorgde Djoeke er ook voor de ‘Fryske stikjes’ zonder ‘flaters’ in de Gelf terecht komen. Ook zorgde Djoeke ervoor dat geboortes, overlijdens, huwelijken, jubilea en geslaagden een vermelding kregen in de “Skûtelbank”. Daarnaast heeft ze heel wat foto’s voor de Gelf gemaakt en zorgde ze voor de nodige ‘ferdiverdaasje’ in het blad. In september 2006 is Meindert de redactie komen versterken. De eerste rubriek van Meindert was ‘Bernepraat…’ en later ‘Lytse minsken, grutte ferhalen’ met citaten uit de schoolkrant ‘Teltsjebiis’ van de Johannes Looijengaskoalle en de puzzel SU(rhúster)DOKU. In de jaren erna volgden verschillende andere (vaste) rubrieken waaronder Grutte (Gelf) problemen, Bijzondere berichten uit de media, het Zoekplaatje en Heden en verleden. Verder heeft Meindert door de jaren heen heel wat ‘stikjes’ voor de Gelf geschreven en zorgde hij voor de nodige bijschriften bij de foto’s van jubilarissen, VUT-ers en gepensioneerden. En sinds mei 2009 verzorgt Auke de financiële kant van de Grutte Gelf. Met zijn komst is de ledenadministratie volledig geautomatiseerd en is de Gelf voor het innen van het donateursgeld overgestapt op automatische incasso. Een hele klus. Daarnaast verzorgde Auke het contact met bestaande en (potentiële) nieuwe adverteerders en zorgde hij voor de facturatie, betalingen en de financiële overzichten. Ook zorgde hij ervoor dat adreswijzigingen en mutaties tijdig werden doorgegeven aan de bezorgers, zodat de Gelf bij de juiste personen ‘op de mat’ valt. Binnenkort zal er nog op gepast wijze afscheid worden genomen van Djoeke, Meindert en Auke voor het vele werk dat zij voor de Grutte Gelf hebben ver

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication