13

13 Tsjerkepaad 2023 De Doarpstsjerke in Surhuizum zal deze zomer alle 11 zaterdagen van 1 juli tot en met 9 september tijdens het Tsjerkepaad 2023 open zijn. Naast het openstellen van de kerk zullen er ook nog verschillende activiteiten zijn. Op enkele zaterdagen is er o.a. (orgel)muziek met zang, een expositie van schilderijen, die gemaakt zijn door oud inwoner Lutzen Nicolai, Bijbelverhalen verbeeld door postzegels en liggen er bijbels in diverse talen in de kerk ter inzage. Kortom, een bezoekje aan de kerk in Surhuizum is tijdens het Tsjerkepaad beslist de moeite waard. Mocht u thuis nog iets hebben, bijvoorbeeld krantenknipsels, foto’s, e.d. over de historie van de Doarpstsjerke, dan zouden we dit graag (in bruikleen) willen gebruiken voor een tentoonstelling tijdens Tsjerkepaad. We gaan uiteraard zorgvuldig met uw inbreng om. U kunt hiervoor contact opnemen met Siep Folkerts, tel: 0512-351542. Weet u/je van harte welkom op één of meerdere open dagen in de Doarpstsjerke in Surhuizum. Vriendelijke groet, ook namens alle Tsjerkepaad-vrijwilligers, Siep Folkerts. Tige tank Wêrom sille wy nea witte, wy sille dy nea ferjitte. Loslitte yn ús libben, fêshâlde yn ús hert. Lâns dizze wei wolle wy elts dy oan us tocht ha nei it ûnferwachte ferlies fan ús Pake en Beppe sizzer “Grutte Alex” ús tank út bringe! Safolle kaarten en blommen en it lâns kommen. De leafdefolle wurden, in waarme earm om ús hinne. Dat hat en docht ús noch eltse dei sa goed! Ale en Coby Ytsma

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication