3

3 Nijs fan Pleatslik Belang Sinds een paar jaar komen Pleatslik Belang Surhuzum en Doarpsbelang Stynsgea regelmatig bijeen om te praten over wat er in onze dorpen speelt. Naast dat we ongeveer evenveel inwoners tellen hebben we ook veel gemeen met elkaar. Behalve het bespreken van alledaagse zaken denken we dan ook vaak na over de toekomst - wat die ons wel of misschien wel juist niet kan brengen. Het meest besproken onderwerp van de afgelopen tijd is natuurlijk wonen. We zijn dan ook erg blij dat het er naar uit ziet dat we in beide dorpen binnenkort een aantal nieuwbouwwoningen zullen krijgen, maar daarnaast speelt er natuurlijk meer. Om maar een paar voorbeelden te noemen: • Bij jonge gezinnen in beide dorpen is er een sterkte behoefte aan voor- en naschoolse opvang. • Stynsgea heeft geen dorpskrantje meer, maar probeert het nu opnieuw op te starten. • En misschien wel het belangrijkste: wat gebeurt er op de lange termijn met onze scholen? Kunnen de kinderen straks nog naar de basisschool in eigen dorp gaan, of moeten ze naar Bûtenpost of Surhústerfean? Omdat we zoveel gemeen hebben, doen we eigenlijk al veel samen zonder het door te hebben. Veel korfballers uit Stynsgea spelen bijvoorbeeld bij DTS in Surhuzum, en andersom voetballen veel mensen uit Surhuzum bij ASC: Augustinusga Surhuizum Combinatie. Al jarenlang gaan peuters uit Surhuizum naar de peuterschool in Stynsgea en nog niet zo lang geleden fietsten basisschoolkinderen uit Stynsgea naar Surhuzum naar OBS Maskelyn, en toen de Maskelyn naar Stynsgea verhuisde, fietsten kinderen uit Surhuzum naar Stynsgea. Ook was er een tijd dat we als dorpen een kerk met elkaar deelden. Wij als besturen willen graag vooruitkijken door het te hebben over samenwerking. Om over deze onderwerpen na te denken willen wij graag een werkgroep oprichten en jullie uitnodigen om mee te doen. Naast dat er in de werkgroep twee bestuursleden uit beide dorpen zullen zitten willen we graag samen met jullie de behoeften in onze dorpen inventariseren, de kansen van samenwerking verkennen en bedenken hoe we dit kunnen realiseren. De werkgroep zal in eerste instantie twee jaar bestaan en u hoeft niet veel vergaderingen te verwachten. De ervaringen in Surhuzum met de ‘Wurkgroep Wenjen’ zijn zeer positief. Als je meer informatie wilt over de werkgroep of als je je wilt aanmelden, stuur dan voor 31 augustus een e-mail naar pbsurhuzum@surhuzum.nl of naar dorpsbelangaugustinusga@outlook.com Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Surhuzum & Doarspbelang Stynsgea

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication