8

8 goed gebruikt. Gemiddeld gebruik de afgelopen jaren: 4000m3 gas en 10.000 kwh aan elektriciteit. Kosten ongeveer € 6000 per jaar (prijspeil 2019). Het gebouw is gelukkig goed geïsoleerd en de elektrische apparatuur is grotendeels gemoderniseerd. Maatwerk advies Gezien de recente stijgingen van de energieprijzen en de levensduur van de cv ketel is dit het moment om de cv ketel te gaan vervangen door toekomstbestendige en duurzame apparatuur. Een belangrijke factor voor een ‘gezonde exploitatie’ is sturing en beheersing van de uitgaven, in het bijzonder gericht op het terugdringen van het energiegebruik. Met hulp van Doarpswurk hebben we (gratis) gebruik gemaakt van de zgn. KLIM-OP regeling van provincie Fryslân. Daarmee kunnen kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren in Fryslân voor het verduurzamen van hun gebouwen voor kennis en expertise terecht bij dit ‘ontzorgingsprogramma’. Energie Inspectie Leeuwarden heeft begin 2022 een (nieuwe) energiescan gedaan en ons voorstellen aangereikt via een maatwerkadvies. Een belangrijke doelstelling was een zo groot mogelijke afname van CO2 en een grote besparing op de energielasten. Zo kan het Dorpshuis de kosten voor de gebruikers in de nabije toekomst op een aanvaardbaar niveau houden en ook nog laagdrempelige sociale activiteiten blijven organiseren met de inwoners en verenigingen in het dorp. Vanuit het Maadwerk Advies hebben we samen met de gemeente gekozen voor een aantal verduurzamingspakketten. De geschatte investering (begrotingcijfers) bedraagt € 85.000 excl. btw. Met de investering verwachten wij dat we de energielasten naar bijna nul terug kunnen brengen. Het zijn cijfers van voorjaar 2022. Om reden van prijsstijgingen en onzekere tijden daarin, waren we uitgegaan van een investeringsbedrag van ± € 100.000 incl. Dat is een flink bedrag waarvoor we veel donaties van andere partijen nodig hebben om tot een sluitend dekkingsplan te komen. Aanvragen donaties van andere partijen In het najaar van 2022 hebben we bij diverse overheden, fondsen en financiële instellingen een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de investeringskosten. Dat is allemaal goed gelukt. De afgelopen maanden hebben onderstaande partijen ons een bijdrage toegezegd.

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication