3

3 Inventarisatie woningbehoefte Surhuizum Op 3 maart jl. vond de door de werkgroep wonen georganiseerde informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond is het concept projectplan “GeWOON Surhuizum” gepresenteerd. Met 65 aanwezigen kan worden gesteld dat er sprake was van een hoge opkomst. Naar aanleiding van deze avond zijn er gesprekken met de gemeente, SWA en WoonFriesland geweest. Om vervolgstappen te kunnen nemen is het belangrijk dat de behoefte in ons dorp nauwkeuriger in beeld wordt gebracht. Wij zouden daarom de mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwbouwwoning willen oproepen om dit bij Pleatslik Belang kenbaar te maken. Gezamenlijk met alle geïnteresseerden zullen wij als werkgroep een bijeenkomst organiseren waarin we uw interesse verder uitwerken. Als startpunt inventariseren we in welk segment u serieuze interesse heeft. Hiervoor is onderscheid gemaakt tussen huur en koop. Omcirkel hieronder uw gewenste segment. Bij een koopwoning is bij het segment ook de kavelgrootte toegevoegd. Wij willen u vragen om uiterlijk woensdag 3 augustus uw voorkeur met contactgegevens door te geven via pbsurhuzum@surhuzum.nl of door de onderstaande strook uit te knippen en in te leveren bij het secretariaat van Pleatslik Belang op it Langfal 3, Surhuizum. ……………….....……………………………………………………………… Naam: Telefoon: Huur A. B. Koop Prijsklasse A. B. C. <260.000 260.000 – 355.000 >355.000 Kavelgrootte A. B. C. ± 300 m2 ± 400 m2 ± 500 m2 < 763 (sociale huur) < 763 / 1000 (midden huur)

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication