31

31 Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde “Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte voorjaar niet veel later begon dan in 2022”, schrijft de verening Noardlike Fryske Wâlden. In het registratiesysteem van de BFVW is over heel Friesland 10% meer Grutto geregistreerd dan vorig jaar! Het lijkt erop dat de Grutto’s die als eerste aan de leg waren de beste resultaten boeken. De laatste grutto’s, maar ook de andere hoofdsoorten, hebben last gehad van de droogte. In de weidevogelgebieden van NFW zijn er veel percelen waarvoor de maaidatum is uitgesteld. Van de 720 ha grasland met rustperiode tot 1 juni, is voor 320 ha de maaidatum uitgesteld. Voor de 622 ha kruidenrijk grasland met rustperiode tot 15 juni is voor 155 ha de maaidatum uitgesteld. In totaal is voor 70 ha de maaidatum uitgesteld tot minstens 1 juli vanwege de vele jonge vogels. Daarnaast hebben veel beheerders de plasdrassen langer laten staan en zijn sloten met hoogwaterpeil langer verhoogd om de jonge vogels van voedsel te kunnen voorzien. Ook de plasdras bij Arjan Veenstra in Surhuizum werd verlengd. Arjan zit in Surhuizum op de rand van ons werkgebied, tegen Groningen aan. Zo’n vier jaar doet hij hier nu aan weidevogelbeheer. Dit jaar met 14 ha greppelplasdras en ongeveer 9 ha uitgesteld maaien. Samen met beheerreggiseur Dries Nicolai en vrijwilligers van de vogelwacht wordt er afgestemd over het beheer. Op 13 juni zien ze dat er nog alarmerende weidevogels boven de grep

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication