19

19 Gemeentepolitiek Een aantal jaren terug mocht ik voorzitter zijn van Plaatselijk Belang Surhuizum. Vrij vlot daarna ben ik als steunfractielid gevraagd in de gemeentepolitiek. Als steunfractielid ondersteun je de raadsleden in de voorbereiding op raadsvergaderingen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart stond ik op de kandidatenlijst en bij de vorming van de coalitie mocht ik plaatsnemen in de gemeenteraad als raadslid. Tijdens de begrotingsvergadering mocht ik mijn maidenspeech houden voorafgaand aan mijn eerste motie. Deze motie gaat over het aanpassen van bestaande toeristische fietspaden om deze te verbreden naar de nieuwe adviesbreedte. Deze motie is unaniem aangenomen. In de afgelopen tijd ben ik veel oud-bestuursleden tegengekomen in de gemeentepolitiek. Klaas Pool als huidige voorzitter van Plaatselijk Belang weet de weg binnen de gemeente prima te vinden. Sita Land-Dotinga als oud-voorzitter is momenteel steunfractielid en staat hoog op de kandidatenlijst van de provinciale statenverkiezingen aanstaande maart. Henk van der Veen is steunfractielid en hij heeft onlangs een informatieavond verzorgd voor raadsleden. Mooi en vooral heel goed dat Surhuizum goed vertegenwoordigd is vanuit de verschillende politieke partijen. Waar de politiek in Den Haag voor veel mensen nog enigszins spannend is, roept de gemeenteraad al snel associaties op met stroperige bureaucratie en vergaderingen over huizenbouw, schone straten en de ozb. Toch gaat de gemeente lang niet alleen over deze thema’s en ook binnen de gemeentepolitiek kan het er vurig aan toe gaan. De gemeentepolitiek is vaak veel tastbaarder dan gedacht. Mocht je ergens mee zitten of loop je ergens tegenaan waar we in de gemeente iets aan kunnen doen, neem dan eens contact op met een van de bovengenoemde personen of met mij. Wij zetten ons in, ieder vanuit eigen visie en eigen speerpunten. Dit doen we omdat wij denken dat we het verschil kunnen maken. Voorafgaand aan iedere raadsvergadering is er ook de mogelijkheid om kort met de raadsleden of college te spreken (Inloopspreekuur ‘Moetsje en diele’ van 19:15-19:30). Raadsvergaderingen zijn openbaar en fysiek te volgen in de raadszaal in het gemeentehuis van Buitenpost of live via internet. Heb je vragen over de gemeentepolitiek dan hoor ik dat natuurlijk graag. Jacob Hooghiemstra, raadslid

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication