0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentritichste jiergong, nûmer 6, 9 novimber 2021 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Intocht Sinterklaas Zaterdag 20 november zal de intocht van Sinterklaas plaatsvinden in Surhuizum. Wij zijn natuurlijk blij om Sinterklaas en zijn zwarte pieten weer te verwelkomen in ons dorp. Met instemming van de gemeente hebben we een afwijkend programma weten te realiseren. Het hele programma zal buiten plaatsvinden. Dat betekent dat het binnenfeest en schoenzetten dit jaar helaas niet doorgaat. In plaats daarvan wordt er na de optocht wat lekkers uitgedeeld aan de peuters van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 van de JLS. De gemeente wil groepsvorming voorkomen en dat de 1,5 meter afstand wordt nageleefd. I.v.m. de optocht, verzoeken we de inwoners van Surhuizum vriendelijk de straten zoveel mogelijk autovrij te maken zodat de optocht er goed door kan. Programma: 12.45 uur verzamelen bij parkeerplaats dorpshuis. Er is een drumband die het sfeertje aan gaat wakkeren om Sinterklaas te verwelkomen. Na aankomst Sinterklaas volgt gelijk de optocht. Na de optocht wordt er wat lekkers uitgedeeld op de parkeerplaats bij het dorpshuis aan de peuters en kinderen ivan groep 1 t/m 4. Laten we er weer een mooi feest van maken! Vriendelijke groet, de Sinterklaascommissie Actie luiers voor Lesbos Kinderen van vluchtelingen aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties. Afhankelijk van hulp van anderen. Help stichting CRR, ieder vluchtelingkind te geven waar het recht op heeft. En doneer: Luiers (bij voorkeur luiermaat 4, 5 en 6) Sudocrème Billendoekjes U kunt het inleveren bij: Ria Bijlsma, C. Schuurmanwei 2, 9283 TH Surhuizum. Tel. 0512-351760

4

5 Herfst-/Halloweenactiviteit Bonhommestrjitte Geen spelweek, weinig activiteiten, is er toch een mogelijkheid om samen wat te doen? Met dit idee liep iemand al een tijdje rond. Tijdens de BBQ van de buurt gooit ze een balletje op. En of er animo voor is... ja goed idee, leuk, moeten we doen. Met 3 buurvrouwen steken ze de hoofden bij elkaar. Wat gaan we doen, welk thema, en voor wie? Iedereen mag mee doen, het is vooral voor de kinderen en het is vrijblijvend!!! Zo kwam het idee tot stand voor de herfst/halloweenactiviteit van de Bonhommestrjitte op 16 oktober jongstleden. Wie versiert de mooiste tuin met dit thema. Voor de kinderen van de basisschool: pannenkoeken eten, verkleed komen en daarna met zijn allen langs de versierde tuinen.

6 Er werd een taart gesponserd voor “Bonhommest mooiste” en een jury werd geregeld (nog bedankt Grietje en Janet). Nu was het verder afwachten. Het was bijna de 16e en één tuin op de Bonhomme werd ineens met spookjes, lichtjes, kransen en spinnen omgetoverd in een herfst/halloweenwereld. Maar op de 16e oktober, de ene tuin na de andere werd versierd. Vlaggetjes, pompoenen, heksen, en ja zeker een echte mummie... De hele dag drukte buiten, buren die even bij elkaar kijken, het is gezellig op de straat. De kinderen kunnen niet wachten tot het donker wordt. Eerst pannenkoeken eten op Bonhomme 27, er is natuurlijk allerlei snoep en als afsluiting een ijsje. Om 19.00 uur is het dan eindelijk zover, het wordt donker en alle kinderen krijgen een lampion om mee te nemen. De Bonhommestrjitte is helemaal in herfst/halloweensfeer. Mensen lopen over straat en nu in het donker, met al die lampjes en vlaggetjes is het er erg gezellig. Toch zijn we met de groep even op onze hoede, als er een man langsloopt met een grote hamer, zwarte badjas en zwarte kap op zijn hoofd.

7 Hij zegt niks maar volgt ons, in zijn hand een flikkerlichtje... Er wordt gefluistert wie het kan wezen... meerdere buurmannen van de Bonhomme passeren de revue... Ondertussen gaan we verder, wat hebben ze allemaal hun best gedaan!!! De kinderen genieten, en niet alleen zij... Ondertussen gaat de jury de tuinen bij langs. Ze vinden het moeilijk. Ze zijn ook allemaal verschillend, de een heeft zelf wat gemaakt, de ander is in een bepaalde winkel in Surhuisterveen geweest. Maakt niet uit, de bedoeling was iets samen te doen!!!! Toch moet er 1 winnaar gekozen worden... De uitslag volgens de jury: - 1e prijs Bonhomme 9 - 2e prijs Bonhomme 19 - 3e prijs Bonhomme 24 De doorslag voor de nr. 1 is vooral dat heel veel zelf gemaakt is. Bij Bonhomme 14 is er ook nog de gelegenheid om een bakje koffie buiten met elkaar te drinken, uiteraad met lekkere cake. Ondertussen hebben de kinderen door wie toch die donkere man met de hamer was. Blijkt toch inderdaad een buurman van de Bonhomme te wezen... (top Johan :-). Zo is het nog lang gezellig op de straat. Wij willen graag iedereen bedanken wie, op welke manier dan ook, bijgedragen heeft aan deze activiteit. Wij als 3 buurvrouwen hebben al gezegd, het is voor herhaling vatbaar. Maar het grootste compliment was wel, dat 1 van die buurvrouwen de volgende dag een berichtje kreeg, dat de kinderen genoten hadden en het er ’s morgens van bed nog over hadden...

8

9 Bij Sarah is gebleken, ouderdom komt met gebreken En dan hebben wij het niet over gebreken bij de betreffende Sarah, maar bij ons als redactie (met name in dit geval MB). Werden wij er op 20 september als redactie nog zo mooi op gewezen door een zeer attente buurman van haar, dat er een Sarah te vinden was aan de Doarpsstrjitte 5. En wij togen nog zo enthousiast meteen naar de plaats waar het te beleven was en maakten er een paar foto’s van voor in de Grutte Gelf, want dit was wel het vermelden en bezichtigen waard! En dan heb je redactievergadering en dan... vergeet je helemaal dat je die prachtige foto’s nog hebt om te plaatsen. Totdat de Grutte Gelf op tafel ligt in geprinte vorm en je ineens denkt: maar die foto’s van Winda Groenland dan, die 50 jaar werd? Soms overkomt je dit als redactielid, maar ‘gelukkig hebben we de foto’s nog” zoals ze in een bekend tv-programma dan altijd zeggen. Die 50 jaar ging meteen op dezelfde dag in voor Winda, daar was geen ontkomen aan, de aandacht ervoor op deze plaats werd wel even uitgesteld maar is er niet minder om! Alsnog van harte gefeliciteerd (ook nog namens de buren).

10

11 Skutelbank Geboren : In ’t verpleeghuis : 13 oktober; Jelmer Smit, zoontje van Sebastiaan en Jannie, Turfloane 11. Riet momenteel in de Waadwente, afd. Jotter, Kamer 12, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA te Dokkum. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Tige tank Bêste minsken, Graach wol ik eltsenien betankje foar al it omtinken, neidat ik op 5 maaie oanriden bin troch in heftruck. Safolle kaarten, blommen, presintsjes en tillefoantsjes. Surhústers dy’t even delkamen hoe’t it mei my gong. Wat in waarm meilibjen! De lêste fase is no terapy om wer goed op fuotten te kommen. Ik rin (lytse eintsjes) en fyts (lange einen) wer. Tankber dat ik dat wer kin. Nochris tige betanke foar alles! Mei waarme groetnis, ek fan Tine. Wout de Jong Wereldlichtjesdag Op 12 december dit jaar komen mensen bij elkaar om overledenen, van wie zij afscheid moesten nemen, te herdenken. Vorig jaar is deze bijeenkomst niet doorgegaan vanwege de strenge coronamaatregelen. Nu is het ook weer onzeker om dit te gaan realiseren. Wij als begrafenisvereniging zijn hier reeds mee bezig, maar het is een onzekere tijd gezien de maatregelen. Daarom kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen of we dit wel door mogen laten gaan. Wij hopen u in de volgende Grutte Gelf hier meer over te vertellen hoe wij dit wel of niet gaan organiseren. Het bestuur Veenstra-Alberts van Lustenburg verblijft

12

13 Tjeerd Veenstra 50 jaar Op 1 november is Tjeerd Veenstra van de Uterwei 50 jaar geworden. Met een groot spandoek in de tuin, met daarop: “Ik ben jarig! 3 x toeteren!”, werd Tjeerd door de voorbij rijdende automobilisten getrakteerd op een claxonconcert. Op het spandoek stond in het klein te lezen: “Jawis, jawier ús geit, hjoed echt 50 jier”.

14

15 Bijzondere berichten uit de media Grutte Gelf seit... Dy’t dit boerd makke hat, hie fêst ferlet fan in tút!

16

17 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

18

19 Sint Maarten lopen/vieren en snoepjes krijgen... Wanneer ik vroeger met mijn kinderen sprak over Sint Maarten dan werd dat geassocieerd met het langs de deuren gaan en snoepjes krijgen. O ja, daarvoor moet wel eerst een liedje gezongen worden. Ha ha, ik heb ze wel eens verteld wat Sint Maarten betekend maar dat ze snoep krijgen dat was wel het belangrijkste! Bij ons in de buurt was je met Sint Maarten de pineut, want met twee (toen nog) scholen en heel veel kinderen kon je heel veel kids aan je deur verwachten. Voorgaande jaren sloeg ik echt genoeg snoep in want stel je voor dat het mandje leeg was, wat ook eens gebeurt is. Maar de ervaring leert… Sint-Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is de lampionnentocht. Deze komt het meest voor in Nederland in de noordelijke provincies. De kinderen maken lampionnen of hollen een koolraap ,suikerbiet of pompoen uit en gaan met lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale liedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. Ook kleurige, door kinderen gemaakte, lampionnen worden gebruikt. In Nederland worden de lampionnen vaak tijdens de schooltijd gemaakt, bijvoorbeeld in de les handenarbeid. Tegenwoordig worden de lampionnen elders veelal met behulp van batterijen verlicht. Vroeger werd veel gebruik gemaakt van de “foekepot” om de liedjes die bij de rondgang werden gezongen te begeleiden. Het Sint-Maartens gebruik werd toen” foekepotterij “ genoemd. Een foekepot noemde men ook wel een rommelpot en is het oudste volksmuziekinstrument van Nederland. Het instrument stamt uit de vroege Middeleeuwen. Men maakte een foekepot door over een aardewerken pot, of een blik met een rand, een vlies te spannen. Meestal was dit een varkensblaas. Door het midden van dit vlies stak men een stokje en maakte dit vast. Dit stokje bestreek men met hars en na een dag of twee was de foekepot klaar. Meestal liepen basisschool kinderen rond met de foekepot en maakten hiermee geluid.

20

21 De toren van Surhuizum brokkelt langzaam af Hoe oud de toren van Surhuizum is? Niemand die het precies kan zeggen. Maar het is duidelijk dat-ie toe is aan een opknapbeurt. Wie de Surhúster toer beklimt, moet niet aan hoogtevrees lijden. De weg omhoog baant zich over krakende laddertjes en door krappe luikjes. Al is de grootste kunst om niet te verschrikken tijdens het luiden van de klok. Wat dat betreft een toren zoals elke andere. Opmerkelijker is de buitenkant, die met acht langgerekte, trapsgewijze steunberen wel iets wegheeft van een ruimteraket. De enige verbinding tot het schip is een unieke luchtboog. En dan de spits. In plaats van hout met leien, is die bekleed met baksteen. In Groningen heet zo’n gemetselde spits een juffertoren, maar behalve in Harich en Oudega komt de gemetselde spits in Friesland verder nergens voor. Leuk voor het oog misschien, praktisch is anders. Net als vrijwel alle gemetselde spitsen kampt ook de toren van Surhuizum met zoutuitslag door vochtinslag. Een erg technisch verhaal, maar het resultaat is dat je binnen tussen het gruis loopt. Het water dat wél via de spits naar beneden glijdt, trekt iets lager alsnog in het baksteen. Treedt de vorst in, dan zet het steen uit en vallen de poreuze brokjes naar beneden.

22

23 Gewonde kerkgangers hebben zich nog niet aangediend. Maar de gemeente Achtkarspelen, die de toren in beheer heeft, neemt geen risico’s. En dus staat er sinds enkele jaren een hekje met twee borden. ‘Pas op, vallende steensplinters.’ Ondertussen wordt gezocht naar een oplossing. Die lijkt nu voor handen: een koperen watergoot die keurig de hoekige vorm volgt van het onderste randje van de spits. Het water valt dan naar beneden op de grond. Volgens de betrokken ambtenaren valt deze ingreep nauwelijks op. De kleur die de goot in loop der jaren aanneemt, zou overeenkomen met die van de toren zelf. Of Monumentenzorg de gewenste goedkeuring geeft, is nog even afwachten. Hoe dan ook, in 2022 staat het herstelwerk op de agenda. De kosten zijn geraamd op zo’n 3 ton en de verwachting is dat de toren zo’n halfjaar in de steigers staat. Mits de gemeenteraad groen licht geeft, uiteraard. Of de toren anders op omvallen staat? Zo erg is het niet, zeggen de ambtenaren. Ze krijgen weleens belletjes dat de toren nu wel écht heel scheef staat. Dan komen ze langs om het op te meten. Telkens blijkt dat de top al jaren een afwijking heeft van 371 millimeter. Of de middeleeuwse spits straks wordt aangetast? Ook dat valt mee, want zo middeleeuws is-ie niet. De schatting is dat stenen spitsen minstens elke eeuw vervangen werden. Zeker is dat de huidige spits pas dateert uit 1984. Hoe oud de rest van de toren is, weten ze overigens ook bij de gemeente niet. ‘Rond 1300’, vermelden alle bronnen. Of het een 13de-eeuwse toren is of een 14de-eeuwse, is dus nog maar de vraag. Het binnenwerk toont in ieder geval een mengelmoes aan baksteenperiodes. Helemaal bovenin lijkt de toren zelfs opgetrokken uit een soort vinexbaksteen, inclusief betonnen plateau. De houten dwarsbalken zijn dan weer ouderwets half-weggevreten. Wie het zelf wil ervaren, heeft pech. Voor reguliere rondleidingen is het er toch wat te gevaarlijk, vertelt een van de ambtenaren. Even geleden hing bij de deur nog een aankondiging voor bezichtiging. “Dy ha wy der doe dochs mar ôfhelle.” Dit artikel van Melle Veltman is overgenomen uit de Leeuwarder Courant.

24

25 Achtkarspelen gaat uit haar bol! De herfst is inmiddels begonnen en dat is, zoals u wellicht weet, een erg geschikte periode om bloembollen te planten. De Gemeente Achtkarspelen heeft Pleatslik Belang Surhuzum daarom bloembollen aangeboden om het dorp straks in het voorjaar mee op te vrolijken! De bloembollen dragen ook bij aan het creëren van een gezond milieu. Op 3 november gaat PB samen met de leerlingen van groep 2 tot en met 6 van de JLS de bloembollen in Surhuzum planten. De Surhúster bloembak commissie verzorgt daarbij een les over het belang van de bloembollen voor insecten die de bloemen als voedsel gebruiken. We hebben er zin in! Zelf ook iets doen voor meer biodiversiteit? Koop dan onbespoten (bio-)bloembollen. (Bollen moeten eigenlijk wel onbespoten zijn anders schieten beestjes waarvoor je de bollen plant er niks mee op… dan zitten er bestrijdingsmiddelen op waardoor ze juist vergiftigd worden - denk je dat je goed bezig bent… werkt het averechts… heb je dat weer). Groeten van de bloembak commissie, JLS en Plaatselijk Belang De November Winds waait door de Fryske Wâlden! Na een (te) lange periode van stilte zijn we zeer verheugd om ons jaarlijkse concert November Winds weer te mogen organiseren. Het wordt een geweldige, warme en sfeervolle avond waarin we helden muzikaal bewonderen en eren, hoopvol naar de toekomst kijken en vooral gaan genieten van de emotie die muziek een ieder geeft! Speciaal voor dit concert is samenwerking gezocht met de Fryske band Sjoerd Ensa. Deze band bezingt alle thema’s van het leven; van de dood, de liefde tot het Heitelân waar zij (en wij) zo trots op zijn. De combinatie fanfare en band levert een verrassend resultaat op en de leden en dirigent van De Bazuin zeggen dan ook: “It is geweldich om werom te wêzen!” Noteert u de datum in uw agenda: zaterdag 20 november a.s., aanvang 20.00 uur. Locatie is de Kruiskerk in Buitenpost. Toegangskaarten (€ 10,00 p.p.) zijn te koop bij de leden of via de website www.fanfaredebazuin.nl Graag tot dan!

26

27 DTS C1 kampioen! De toppers van de DTS C1 wonnen zaterdag 16 oktober thuis met 6-2 van De Graneat uit Dokkum en zijn dus kampioen! DTS 3 kampioen! Zaterdag 16 oktober wist DTS 3 hun laatste wedstrijd met 13-11 te winnen bij MN & W in Hijum en komen daardoor op 10 punten in de poule! Gefeliciteerd met het kampioenschap! Snertactie DTS Op vrijdagavond 12 november zal de jaarlijkse snertactie van DTS worden gehouden. De leden zullen vanaf 18.00 uur bij u langs komen om snert te verkopen. Tot dan!

28

29 Uit de oude doos In de vorige afleveringen van de oude doos waren we in It Noard en ook deze keer is er een foto van een boerderij van It Noard, vroeger bewoond door familie Gaele Couperus en Antje Boetes. Jelle de Vries

30

31 Kleuren met Lytse Gelf Op zijn paardje o, zo snel...

32 Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

33 Herfstconcert Fanfare Joost Wiersma met Elske DeWall Eindelijk! Na bijna twee jaar geen concert van Fanfare Joost Wiersma te hebben gehad, mogen we dit jaar eindelijk weer van start. Mogen we op 13 november 2021 weer samen met u genieten van het feit dat we samen mogen komen voor een concert. Dit jaar zal het herfstconcert van Fanfare Joost Wiersma gehouden worden met niemand minder dan Elske DeWall. Het zal plaats vinden in ‘De Ikker’ te Burgum. Elske DeWall is een Friese singer-songwriter, opgegroeid in Veenwouden. Haar handelsmerk is soulvolle nummers, waarbij er duidelijke invloeden zijn uit roots, gospel, folk en moderne country. Elske is een echte muzikante, die begon met muziek maken op de piano om vervolgens de saxofoon te gaan spelen. Later pakte ze de gitaar op om te ontdekken dat ze ook nog een erg goeie zangeres is. In 2019 heeft Elske een nieuwe stap gezet en liedjes geschreven met onder andere Alain Clark, Edwin Evers en Marcel Visser. Eind januari 2020 is haar eerste zelfgeschreven Nederlandse single uitgekomen. Fanfare Joost Wiersma is een fanfare uit Jistrum, bestaande uit drie orkesten. Het herfstconcert is het jaarlijkse concert van het A-orkest van de vereniging. Het A-orkest komt uit in de eerste divisie en bestaat uit enthousiaste leden uit het noorden van het land. De fanfare is op dit moment in volle voorbereiding op het concert, waarbij vooruit wordt gekeken naar het Wereld Muziek Concours (WMC) van 2022. Tijdens dit WMC zal Joost Wiersma meedoen in de concertdivisie. Tijdens het concert zal de vereniging erg variërende muziek spelen. We gaan van “The Way It Is” naar “I Shall Love But Thee”, om zoveel mogelijk verschillende muziek te laten horen. Het zal een avond gaan worden waarbij u kunt genieten van een gevarieerd programma, dus bestel snel uw kaarten! De kaarten kunnen besteld worden tot vrijdagavond 12 november 21.00 uur via de website: www.joostwiersma. nl. Ook kunt u hier meer informatie vinden over de verplichte CoronaCheck. Graag zien wij u op 13 november om 20.00 uur in de Ikker te Burgum om er samen een mooie avond van te maken!

34

35 We binne los! Verhalenavond 2021 komt eraan! Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt. De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn er verhalen te horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal van Camino de Santiago, de leafde foar de natoer en ook een verhaal in het Brabants. De laatste is een verteller van de vertelgroep Ameland Vertel!, dit is een groep die met meerdere vertellers deelnemen aan Verhalenavond. ‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die soms zelfs ontstaan zijn vanuit eerdere edities van Verhalenavond. Maar ook van dorpen die meedoen met een route door het dorp met verschillende vertellers op diverse plaatsen. Naast het feit dat het geweldig is dat dit soort initiatieven ontstaan is het ook voor het publiek erg leuk om een dorp op een nieuwe manier te leren kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een dorp en ook krijg je op een nieuwe manier contact met dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook zoveel meer dan alleen het vertellen van een verhaal of er naar luisteren’ aldus een trotse Janneke de Haan die artistiek leider is van het project. In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, een vijftal inspiratiesessies voor vertellers georganiseerd waarop vertellers aan hun verhaal kunnen werken en tips krijgen van Jos Thie over hoe je een verhaal vertelt. Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân, de nieuwe editie van Verhalenavond op 26 november 2021. ‘We zijn ontzettend blij met deze samenwerking temeer in het kader van het thema van dit jaar. We hopen dat er deze editie extra veel andere talen te horen zullen zijn tijdens Verhalenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts misschien ook wel Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar voorbeelden te noemen’ zo zegt David Lelieveld Creatief producent van Pier21. Vertellers kunnen zich aanmelden via verhalenavond.nl waar de verhalen terug te vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers die op 26 november naar Verhalenavond toe willen makkelijk een route uitstippelen.

36 Zoekplaatje “U moet het binnen in ons dorp vinden en als hint willen wij u meegeven: hou de vaart erin, daar blijft u jong bij!” Zo eindigden we ons vorige zoekplaatje. Nou, die hint werd door de lezers niet over de schutting gegooid. Deze aanwijzing gaf de oplossing dan ook dubbelop weg. Het zoekplaatje bevond zich aan de vaart en het had iets met jong te maken. Een goede reden om eens een gokje te wagen dachten wij zo, want zonder geluk “vaart” niemand wel. Toen de eerste oplossing binnen was, dachten we dat het hek van de dam was en de oplossing binnen zouden stromen. Het bleef echter bij de gebruikelijke inzenders, ook altijd leuk, waarvan Jelle de Vries de eerste was: “In eerste instantie zou je denken dat het lastig gaat worden om de afgebeelde schutting ergens te traceren. Want schuttingen zijn er in vele vormen en maten en je ziet ze overal. Maar als je het goed leest dan ontdek je toch een bepaalde hit en kom je al snel tot de conclusie dat dit zoekplaatje zich aan de vaart moet bevinden. Op zoek gegaan en inderdaad bij familie K. de Jong is het aangegeven zoekplaatje te bewonderen. Tot slot een gezegde/spreuk: als je ouder wordt, gaat alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt beter.” Jelle wordt dan wel ouder, maar vergeet nooit de inzending in te sturen. Dat valt hem zeer te prijzen en ook het resultaat is prima, want net als bij deze, is het antwoord bijna altijd goed. Hiernaast ziet u het grotere geheel en dan komt het u ook vast weer bekend voor, mocht u geen idee hebben gehad.

37 Bij Jacob en Maike zal het ook zo’n vaart niet lopen met een foute oplossing, al loopt Maike dan wél weer altijd met veel vaart, maar dat terzijde. Haar blik is echter scherp en ze ontdekte dan ook waar de oplossing lag: “Deze schutting staat tegen de garage aan, aan de Schuurmanwei bij fam. K de Jong, H.J. v.d. Veenstraat 32.” Die garage was inderdaad ook nog net in beeld, dus dat was goed gezien. En dan, tot slot alweer, de oplossing van Jappie en Bettie IJtsma, die het hek achter deze aflevering weer sluiten. Ze hadden moeite met het plaatje van de vorige aflevering, maar bij deze zagen ze het weer heel goed: “Hallo, dit zoekplaatje is gemakkelijker te vinden dan de vorige keer. Met de hint de vaart er in dan blijf je jong, kom je al gauw bij de vaart aan de Schuurmanswei uit en bij de familie K de Jong aan de van der Veenstrjitte 32. Het is te zien vanaf de Schuurmanswei. Gr Jappie Bettie.” Zo ziet u maar weer, dat het lezen van de hint uw blik tot ver over de schutting kan doen reiken. Al moeten wij erbij zeggen dat het ons natuurlijk ook niet altijd lukt een geslaagde hint te geven. Die voor deze keer bijvoorbeeld vinden we lastig, want we geven al snel te veel weg. Of het wordt er al snel weer eentje uit de oude doos. Oh! Dat is een hint: lees voor de juiste richting “de oude doos” in deze Gelf. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@ hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.

38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Aafke Rijpma MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: Tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

39 Wurklist 12 november 20 november 3 december va. 18.00 uur 12.45 uur 19.30 uur Snertactie DTS. Intocht Sinterklaas in Surhuizum. Klaverjassen in De Delfeart. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand “Nemen vult de handen, geven vult het hart” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: “oost west thuis best” Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 29 november 2021 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication